5 юни 2017 г.

Трето класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СОУ за учебната 2017 / 2018г.


Момичета
1. Лили Росенова Илкова
2.Габриела Михайлова Борбелова
3.Йоана Бойкова Кирилова
4. Гергана Василева Димова
5. Брияна Красимирова Кочева
6. Сияна Георгиева Симова
7. Даниела Митева Лалова
8. Виктория Мариан Стоилова

Момчета
1. Никола Цанков Драганов
2. Васил Хараламбиев Калев
3. Даниел Красимиров Кушлов
4. Никола Панчев Куртев

Внимание!
Прием на документи за записване на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи в периода 06.06.2017 - 07.06.2017 г.  
Приемът на документи е от 09:00 до 16:00 ч. Необходими са: 1. Заявление по образец (предоставя се на място в училището); 2. Акт за раждане на детето (за сверяване на данните); 3. Лична карта (за сверяване на адресната регистрация).

Приетите деца се записват до 15.06.2017 г. в офиса на сдружение „Фр. Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 1, офис 34. При записване, родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец. Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, в периода от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г., при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org само и единствено в периода от 19.06.2017 до 23.06.2017г. включително и до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.

12 май 2017 г.

Външен прием в първи клас

Сдружение “Фридрих Шилер” обявява прием в първи клас за попълване на свободни места в 55 СУ „Петко Каравелов.
В периода 15.05.-19.05.2017 г., желаещите подават следните документи:
1.Заявление за кандидатстване за обучение на детето към сдружението -
от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на адрес: бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. І, офис 34 – офис на Сдружение „Фридрих Шилер”. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75. 
2.Заявление за кандидатстване в 55 СУ „Петко Каравелов”, по правилата на училището:
http://www.55su.bg/priem/priem-nachalen-etap/

Кандидатите за прием и обучение към сдружението следва да се явят на:
-тест за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолозите на сдружението;
-изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.  
Датата на провеждането им се определя след записване на кандидатите.
При подаване на заявление родителят предоставя целево дарение, обезпечаващо разхода
по провеждане на тестовото изследване и  изпита по немски език, в размер на 30 лв.
За обучение към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и изпита по немски език и са класирани за обучение в първи клас в 55 СУ „Петко Каравелов”.
Важно за кандидатствалите за подготвителна група към сдружението: 
През месец юни 2017 г., сдружението ще запълва свободни места за прием и обучение в подготвителна група, като имената на класираните ще бъдат обявявани на сайта.

25 април 2017 г.

Второ класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев”


Второ класиране - момичета

1 Радост Владимирова Дишкова
2 Сиана Йорданова Христова
3 Магдалена Асенова Костова
4 Гергана Любомирова Герасимова
5 Мария Румен Московска
6 София Янева Лазарова
7 Ева Александрова Пенева
8 Натали Йорданова Петрова

Второ класиране - момчета
1 Павел Радостинов Рачев
2 Александър Георгиев Георгиев
3 Георги Георгиев Георгиев
4 Адриан Илианов Петков
5 Божидар Владимиров Николов
6 Пресиян Христов Ценов
7 Венелин Веско Вълчев
8 Мартин Иванов Илиев
9 Никодим Любомиров Пенков
10 Константин Кирил Ставрев
Внимание!
Прием на документи за второ класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи в периода 09.05. -11.05.2017 г.  Обявяване на второ класиране  - на 16.05.2017 г. 

Приемът на документи е от 09:00 до 16:00 ч. Необходими са: 1. Заявление по образец (предоставя се на място в училището); 2. Акт за раждане на детето (за сверяване на данните); 3. Лична карта (за сверяване на адресната регистрация).
Приетите деца се записват в периода от 01.06.2017 г. до 15.06.2017 г. в офиса на сдружение „Фр. Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 1, офис 34. При записване, родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец. Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, в периода от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г., при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org само и единствено в периода от 19.06.2017 до 23.06.2017г. включително и до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.


13 април 2017 г.

Списък на одобрени деца за изучаване на немски език в извънкласна форма в подготвителна група през учебната 2017-2018г.

Момичета
1 Мая Ивайлова Петрова
2 Матеа Здравкова Личева
3 Боряна Иванова Колчева
4 Екатерина Тодорова Гълъбова
5 Жени Николаева Велева
6 Спирияна Ивайлова Димитрова
7 Мина Ангелова Митева
8 Йоана Галинова Тодорова
9 Радина Житомирова Петруняшева
10 Маргарита Георгиева Шопова
11 Светла Георгиева Вайсилова
12 Лилия Аниславова Никифорова
13 Александра Анатолиева Кръстева
14 Далия Веселинова Ангелова
15 Цветелина Момчилова Тикова
16 Лора Любомирова Любенова
17 Селена Пламенова Христова
18 Марта Николаева Трендафилова
19 Екатерина Евгениева Стойнева
20 Дара Георгиева Венкова
21 Ема Асенова Кръстева
22 Мария Валериева Трифонова
23 Калина Стефанова Пецева
24 Калина Станиславова Смилкова
25 Лора Петрова Чолакова
26 Михаела Славчова Маряновска
27 Моника Атанасова Ботева
28 Лара Николаева Борисова
29 Ани Ангелова Терзиева
30 Лора Асенова Кръстева
31 Деа Вилиянова Драганова
32 Ева Владиславова Ламбова
33 Виктория Ангелова Гелеменова
34 Николета Ивайлова Такева
35 Мина Станислав Паликарева
36 Никол Антонова Богданова
37 Кристина Недялкова Добрева
38 Сияна Петрова Лазарова
39 Мария Йософова Серафимова
40 Виктория Ангелова Атанасова
41 Галя Стойкова Славова
42 Деа Александрова Димитрова
43 Марая Антонова Асенова
44 Белослава Петрова Петрова
45 Дара Димитрова Грънчарова
46 Андреа Пламенова Иванова
47 Надежда Пламенова Цанкова
48 Елеонора Лъчезарова Чонкова
49 Александра Александрова Тричкова
50 Александра Николаева Кирова
51 Адриана Костадинова Ваклинова
52 Кристина Тодорова Плугчиева
53 Славея Мартинова Тенчова
54 Алейна Вели Моллова
55 Андреа Валентинова Кинчева
56 Михаела Райчева Кехайова
57 Ема Димитрова Станева
58 Ема Атанасова Тодорова
59 Елена Николаева Симеонова
60 Елица Димитрова Дойчинова
61 Дориана Христова Шопова
62 Александра Светославова Павлова
63 Магдалена Христова Костова
64 Ана-Мария Веселинова Славянова
65 Анастасия Ясен Дженкова
66 Стефани Тодор Минева

Момчета
1 Ивайло Стефанов Петров
2 Искрен Георгиев Стоянов
3 Деян Пламенов Глогов
4 Борис Станиславов Ранджев
5 Деян Цветанов Йолов
6 Божидар Василев Жеков
7 Никола Андреев Андреев
8 Алекс Яворов Омаров
9 Стефан Симеонов Стойчев
10 Боян Георгиев Иванов
11 Владислав Людмилов Карауланов
12 Андрей Андреев Георгиев
13 Борис Ивайлов Борисов
14 Явор Валентинов Вълчанов
15 Теодор Николаев Русинов
16 Никола Божидаров Коев
17 Ивайло Николаев Иванов
18 Георги Людмилов Манев
19 Явор Венциславов Славчев
20 Ивайло Тихомиров Иванов
21 Симеон Стефанов Пеев
22 Даниел Иванов Иванов
23 Спас Радославов Ибришимов
24 Виктор Филип Георгиев
25 Боян Самуилов Манолов
26 Нино-Ноел Стефанов Митов
27 Теодор Георгиев Георгиев
28 Калоян Ивайлов Жеков
29 Ивайло Маринов Димитров
30 Боян Георгиев Гогов
31 Мартин Цветанов Христов
32 Никола Петров Костов
33 Виктор Венциславов Трендафилов
34 Момчил Александров Алексиев
35 Георги Лъчезаров Матеев
36 Александър Йовов Желязков
37 Георги Иванов Вучев
38 Калоян Георгиев Георгиев
39 Мартин Лъчезар Манов
40 Борис Николаев Варнев
41 Александър Николаев Георгиев
42 Симеон Иван Григоров
43 Божидар Станиславов Калинов
44 Боян Иванов Киров
45 Даниел Петков Казанлъклиев
46 Стефан Василев Ленков
47 Георги Георгиев Николов
48 Калоян Богданов Ковачев
49 Явор Тихомиров Монов
50 Дани Йорданов Стоилов
51 Николай Мартинов Марков
52 Борис Георгиев Методиев
53 Димитър Сергеев Пенчев
54 Владимир георгиев Палазов
55 Владимир Бориславов Драганов
56 Борис Николаев Киров
57 Ясен Димитров Захариев
58 Йордан Кирилов Данчев
59 Мартин Милков Къркаличев
60 Крис Георгиев Бурлаков
61 Боян Евгениев Генчев
62 Екрем Ерен Екремов
63 Петър Петров Овчаров 
64 Валери Петров Пенев
65 Петър Тодоров Ганчев
66 Иван Момчилов Янков

При наличие на свободни позиции за записване в училищата-партньори, сдружението ще обяви второ класиране до 09.05.2017г.
Внимание: Прием на документи за кандидатите в подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи в периода 18-20.04.2017г. Обявяване на първо класиране на 21.04.2017г. 
Приетите деца се записват в периода от 01.06.201 г. до 15.06.2017 г. При записване родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец на сдружението. Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, в периода от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г., при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org само и единствено в периода от 19.06.2017 до 23.06.2017г. включително и до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.

20 май 2016 г.

Списък на децата, родени 2010 год., които са одобрени да изучават немски език в извънкласна форма през учебна 2016/2017 год.


Важно! Одобрените от сдружението кандидати ще бъдат записани в извънкласна форма за изучаване на немски език, при условие, че: 
- бъдат класирани за подготвителен клас в някое от училищата, в които сдружението осъществява извънкласна дейност; 
- след записването им в съответното училище.

Момичета ползващи предимство.
1. Ния
Николова
Кирова
2. Катрин
Михайлова
Далаклиева
3. Десислава
Стефанова
Захариева
4. Анета
Пламенова
Бекярова
5. Невена
Недялкова
Димитрова
6. Яна
Емилова
Топчева
7. Моника
Симеонова
Танева
8. Ваяна
Ясенова
Христова
9. Андреа
Адриан
Георгиева
10. Ема-Мария
Андреева
Георгиева
11. Стела
Иванова
Манолова
12. Ася
Атанасова
Атанасова
13. Мартина
Галин
Грудова
14. Натали
Цветелин
Деянова
15. Калина
Станиславова
Христова
16. Илина
Станилова
Станилова
17. Ема
Светославова
Дилова
18. Ивет
Атанасова
Каракашева
19. Вера
Стоянова
Чолакова
20. Андреа
Страхилова
Милева
21. Анна
Боянова
Йосифова
22. Калия
Веселинова
Маврова
23. Димана
Ивайло
Танушева
24. Александра
Владимирова
Стоилова
25. Неда
Иванова
Медарова
26. Ралица
Христова
Христова
27. Петя
Антоний 
Переновска
28. Кристин
Даниелова
Цветанска
29. Преслава
Мирославова
Иванова
30. Ясена
Тодорова
Сбиркова

Момичета по низходящ ред на резултата от тестовото изследване.
31. Леа
Данаилова
Димитрова
32. Ана-Мария
Атанасова
Балездрова
33. Божана
Богданова
Станева
34. Анна
Василева
Грозданова
35. Анна
Асенова
Чавдарова
36. Ема
Христова
Димитрова
37. Стела
Евгениева
Георгиева
38. Ангелина
Руменова
Андреева
39. Дея
Деянова
Иванчева
40. Деница
Венциславова
Караиванова
41. Ралица
Бисер
Манолова
42. Димана
Константин
Сиракова
43. Биляна
Тодорова
Петрова
44. Яница
Георгиева
Янкова
45. Дея
Венциславова
Чавдарова
46. Зорница
Свиленова
Дикова
47. Калина
Страхил
Чернева
48. Лилияна
Борисова
Янева
49. Александра
Василева
Петкова
50. Дея
Веселинова
Николова
51. Емилиана
Павлова
Панова
52. Марти
Анова
Николова
53. Елизабет
Ивайлова
Петкова
54. Карина
Мартинова 
Ячева
55. Дарина
Ивайлова
Митева
56. Ива
Ивайлова
Дикова
57. Теодора
Димитрова
Кьосова
58. Богия
Николаева
Станкова
59. Рая
Руменова
Делева
60. Габриела
Василева
Стойчева
61. Маргарита
Веселинова
Делийска
62. Михаела
Михайлова
Михайлова
63. Магдалена
Любомирова
Тончева
64. Йоана
Владимирова
Иринкова
65. Кремена
Красимирова
Илиевска
66. Сияна
Красимирова
Илиевска
67. Дея
Недялкова
Илиева

Момчета ползващи предимство.
1. Петър
Атанасов
Григоров
2. Деян
Ясенов
Ангелов
3. Александър
Георгиев
Георгиев
4. Калоян
Николаев
Ваташки
5. Кристиян
Викторов
Кирков
6. Михаил
Нестор
Несторов
7. Стефан
Иванов
Лесичков
8. Ивайло
Иванов
Тодоров
9. Явор
Димитров
Коцев
10. Константин
Радославов
Славчев
11. Камен
Цветанов
Навчев
12. Филип
Иванов
Дойков
13. Боян
Йорданов
Велчев
14. Орлин
Бориславов
Коцев
15. Андрей
Христов
Кирилов
16. Деян
Иванов
Господинов
17. Николай
Валериев
Кавалски
18. Йордан
Кристиан
Захариев-Пакидански
19. Лъчезар
Десиславов
Димитров
20. Ромен
Христов
Тихов
21. Калин
Петров
Василев
22. Любен
Росенов
Захариев
23. Борис
Любомиров
Банчев
24. Николай
Недялков
Николов
25. Филип
Харалампиев
Николов
26. Габриел
Илианов
Чалъков
27. Марио 
Иванов
Гарчев
28. Владислав
Велинов
Дойчинов
29. Никола
Златев
Стойчев
30. Теодор
Калинов
Йонов
31. Стилян
Кристиянов
Кръстанов
32. Боян
Любомиров
Кръстев
33. Виктор
Александров
Чобанов
34. Ивайло
Маринов
Маринов

Момчета по низходящ ред на резултата от тестовото изследване.
35. Радослав
Антони
Стефанов
36. Николай
Стефанов
Цанков
37. Виктор
Михайлов
Иванов
38. Александър
Марио
Иванов
39. Георги
Христов
Георгиев
40. Бижо
Бижев
Бижев
41. Стефан
Стоянов
Петков
42. Николай
Георгиев
Вакарелийски
43. Илия
Георгиев
Митков
44. Крис
Фади
ал Тауил
45. Никола
Димитров
Иванов
46. Владимир
Николов
Цонков
47. Матей
Пеев
Солаков
48. Матей
Радославов
Любенов
49. Дорян
Димитров
Добрев
50. Валентин
Калоянов
Калчев
51. Преслав
Недялков
Илиев
52. Самуил
Георгиев
Стоянов
53. Никола
Александров
Стоянов
54. Виктор
Владиславов
Владимиров
55. Томислав
Златозаров
Златев
56. Лъчезар
Атанасов
Тотев
57. Теодор
Петров
Демирев
58. Ивайло
Христинов
Димитров
59. Кристиян
Найден
Радионов
60. Михаил
Стефанов
Михнев
61. Никола
Николов
Яръмов
62. Атанас
Атанасов
Динков
63. Мартин
Янков
Янков
64. Ясен
Любомиров
Димитров
65. Виктор
Димитров
Иванов
66. Атанас
Павлов
Григоров
67. Калоян
Ивов
Кондов

Потвърждаване и записване в Сдружението.
Приетите деца се записват в периода от 09.06.2016г. до 17.06. 2016г. При записване родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец на сдружението и внася встъпителна вноска за членство в Сдружението.
След приключване на записването, при наличие на свободни места, ще бъде обявен допълнителен списък за свободните позиции и период на записване на допълнително одобрените кандидати.
Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, при представяне на документ за самоличност, в периода от 20.06.2016г. до 24.06.2016г., след предварителна заявка на имейл-адреси: marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.