19 декември 2008 г.

Кога ще се приемат молби за предучилищен клас през учебна 2010/2011 година?

Приемането на молби за предучилищен клас през учебна 2010/2011 година за деца, родени 2004 година, ще започне след приключване на план-приема за предучилищен клас през учебна 2009/2010 година – след 01 юни 2009 година.