27 декември 2008 г.

Протокол от Общо събрание на 7 декември 2008г.

Публикуван е протоколът от Общото събрание на Сдружението от 7 Декември 2008 година.
Можете да го намерите тук.