27 декември 2009 г.

Анкета за новото съдържание на сайта www.schillerbg.org

Съдържанието на старият сайт на Шилер (www.schillerbg.org ) е подменено с ново. Сега вече всичко може да се променя лесно, което е една от предпоставките информацията да е постоянно актуална. Новото съдържание (или поне голяма част от него) бе публикувана и преди на www.schillerbg.info. Сега и двете имена (www.schillerbg.org и www.schillerbg.info) сочат към едни и същи страници.
Надяваме се, тази промяна да харесана членовете на сдружението и на децата. Можете да дадете мнението си в анонимната анкета за сайта Тя е на http://www.schillerbg.org/Home/sluzebni-fajlove/sitefeedback.

1 декември 2009 г.

Отлично представяне на математически турнир на 2 от нашите деца

Гордеем се с първото място на Гергана Чолакова от ІІ “а” клас и четвъртото на Борис Божинов он ІІІ “в” клас в Единадесетия софийски математически турнир проведен на 7 ноември 2009 год!
За повече информация изберете тази връзка

1 юни 2009 г.

Сдружение Шилер търси преподаватели по немски език

За подробности прегледайте следната обява

Преподавател по немски език на деца и ученици от 6 до 14 години

Сдружението предлага:
1.Добра начална основна заплата по трудов договор (800.00 лв.), с регламентирана актуализация;
2.Допълнителни стимули;
3.Професионална реализация в млад и мотивиран колектив;
4.Кариерно развитие.

Необходими документи:
1.Молба;
2.Автобиография на немски език;
3.Актуална снимка;
4.Копие от диплома (немска филология или педагогика с немски език);

Документи ще се приемат в канцеларията на Сдружението или по e-mail schiller@abv.bg.

25 май 2009 г.

Архив: Кога ще се приемат молби за предучилищен клас през учебна 2010/2011 година?

Молби за предучилищен клас през учебна 2010/2011 година за деца, родени 2004 година, ще се приема от 01 юни до 10 юли 2009 год. и от 01 септември до 23 декември 2009 год. от 08.30 до 12.00 ч. Молбата е по образец и може да се получи в канцеларията на Сдружението в 55 СОУ “Петко Каравелов”. Предучилищното обучение по Програмата на Сдружението ще се осъществява само в 145 СУ “Симеон Радев” – “Младост 1А”.

28 март 2009 г.

Репортаж на Deutsche Welle за проекта "Зелено междучасие"

Репортаж на Deutsche Welle за проекта "Зелено междучасие" в 55то училище и един от класовете на Сдружението.

Umweltbildung in der Pausе

Интервютата с ученици са в края на репортажа. Репортаж в mp3 format

22 февруари 2009 г.

За събранието днес (22 февруари 2009 г.)

Благодарим на всички, които присъстваха на Общото събрание.
На другите наши членове можем само да препоръчаме да идват.

Най-важното: Предложението за увеличаване на членския внос от септември 2009 на 140лв бе прието. Приет бе и нов бюджет базиран на това.
Сега всички имаме право да очакваме още по-добро качеството на обучение за децата си и още по-високи резултати. Сдружението винаги се е гордяло с резултатите си.
Разбира се, не бива само да изискваме и очакваме, а и да си помагаме - както взаимно така и на колектива, за да постигнем тези резултати.
Ние не сме клиенти на това Сдружение, а негови членове.

Официалният протокол от събранието ще бъде публикуван скоро.

23 януари 2009 г.

Архив: Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” (22 февруари 2009 година)

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България“

УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р. България” - София, на основание чл. 33 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението на 22 февруари 2009 год. (неделя), от 10.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. ”Климент Охридски” № 10, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет за 2008 година;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Анализ на дейността на администрацията;
4. Утвърждаване на щатното разписание за персонала, работещ по трудов договор със Сдружението за 2009 год.;
5. Приемане на бюджета на Сдружение “Фридрих Шилер” за 2009 година;
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Поканата за свикване на Общо събрание е поставена на мястото за обявления в 55 СОУ “Петко Каравелов” – седалище на Сдружение “Фридрих Шилер”.

21 януари 2009 г.

Архив: Дни на отворени врати в училищата. Заповядайте!

Инициативата "отворени врати" се провежда по групи с нашите деца и техните преподаватели по немски и български език към Сдружение “Фридрих Шилер”, в двете училища, както следва:

145 СУ “Симеон Радев” – “Младост 1А”

27.01.2009 год. ( вторник )
- 09.00 – 10.00 ч. – всички предучилищни класове
- 15.15 – 16.30 ч. – І “б” и ІІ “б” клас

55 СОУ “Петко Каравелов” – “Дървеница”

1. 27.01.2009 год. ( вторник )
– 15.15 – 16.45 ч. – V “а”, V “в”, VІ “д”, VІІ “г”
2. 28.01.2009 год. ( сряда )
- 15.15 – 16.45 ч. – V “б”, VІ “г” и VІІ “в” клас
- 15.30 – 17.00 ч. – І до ІV клас включително

Заповядайте!