22 февруари 2009 г.

За събранието днес (22 февруари 2009 г.)

Благодарим на всички, които присъстваха на Общото събрание.
На другите наши членове можем само да препоръчаме да идват.

Най-важното: Предложението за увеличаване на членския внос от септември 2009 на 140лв бе прието. Приет бе и нов бюджет базиран на това.
Сега всички имаме право да очакваме още по-добро качеството на обучение за децата си и още по-високи резултати. Сдружението винаги се е гордяло с резултатите си.
Разбира се, не бива само да изискваме и очакваме, а и да си помагаме - както взаимно така и на колектива, за да постигнем тези резултати.
Ние не сме клиенти на това Сдружение, а негови членове.

Официалният протокол от събранието ще бъде публикуван скоро.