28 март 2009 г.

Репортаж на Deutsche Welle за проекта "Зелено междучасие"

Репортаж на Deutsche Welle за проекта "Зелено междучасие" в 55то училище и един от класовете на Сдружението.

Umweltbildung in der Pausе

Интервютата с ученици са в края на репортажа. Репортаж в mp3 format