27 декември 2009 г.

Анкета за новото съдържание на сайта www.schillerbg.org

Съдържанието на старият сайт на Шилер (www.schillerbg.org ) е подменено с ново. Сега вече всичко може да се променя лесно, което е една от предпоставките информацията да е постоянно актуална. Новото съдържание (или поне голяма част от него) бе публикувана и преди на www.schillerbg.info. Сега и двете имена (www.schillerbg.org и www.schillerbg.info) сочат към едни и същи страници.
Надяваме се, тази промяна да харесана членовете на сдружението и на децата. Можете да дадете мнението си в анонимната анкета за сайта Тя е на http://www.schillerbg.org/Home/sluzebni-fajlove/sitefeedback.