23 април 2010 г.

Предучилищен клас през учебна 2010/2011 година

СПИСЪК
на децата, които ще се обучават в предучилищен клас в 145 СОУ “Симеон Радев” през учебна 2010/2011 год.

1. София Иванова Милевска
2. Богомила Николова Райкова
3. Теодор Георгиев Малчев
4. Деница Христова Бойкова
5. Александър Калинов Гаврилов
6. Александра Стоянова Георгиева
7. Никол Лъчезарова Николова
8. Симона Емилова Елазарова
9. Елена Тихомирова Тодорова
10. Таня Стефанова Влаева
11. Андрея Георгиева Алексиева
12. Калина Константинова Бухлева
13. Мария Климентова Христова
14. Милица Бойкова Стефанова
15. Виктория Валентинова Цанкова
16. Михаела Тодорова Димитрова
17. Аделина Антонова Русимова
18. Гергана Светославова Савчева
19. Владислава Станиславова Трендафилова
20. Георги Георгиев Янев
21. Марина Ангелова Ангелова
22. Георги Владимиров Тилев
23. Стиляна Калоянова Пенева
24. Симона Димитрова Коцева
25. Полина Калоянова Илиева
26. Делян Мирославов Вардаров
27. Божидара Божидарова Гълъбова
28. Биляна Красимирова Василева
29. Анжела Кирилова Азманова
30. Далия Пламенова Георгиева
31. Анелия Бориславова Коцева
32. Габриела Боянова Петкова
33. Дамян Ивайлов Димитров
34. Велина Симеонова Тонева
35. Андриан Бориславов Толев
36. Александра Атанасова Иванова
37. Цветелина Антонова Данчева
38. Момчил Иванов Милушев
39. Йордан Веселинов Събев
40. Калоян Константинов Николов
41. Сърпухи Кеворк Берберян
42. Велислава Милкова Нунева
43. Антим Радостинов Стоянов
44. Яна Николаева Мутафова
45. Ева Руменова Янева
46. Кристина Петрова Цекова
47. Ема Ивайлова Петрова
48. Рая Миленова Димова
49. Боян Йорданов Рашев
50. Мартин Войков Стоянов
51. Лорин Гюлтекин Гюл
52. Александра Стоянова Андонова
53. Алиса Николаева Ваташка
54. Боряна Бориславова Минкова
55. Лора Петрова Павлова
56. Атанас Георгиев Пандохов
57. Христо Руменов Христов
58. Василена Руменова Христова
59. Тодор Тодоров Младенов
60. Камен Христов Христов
61. Неда Евгениева Георгиева
62. Виктор Пламенов Йонков
63. Даниел Руменов Лалев
64. Хелин Али Екбер Кълъч
65. Емилия Христова Карчева
66. Алина Емилова Кирова
67. Ралица Тониева Таскова
68. Ния Антонова Попова
69. Калоян Емилов Натов
70. Любомир Андонов Тушев
71. Емилия Евгениева Дюлгерова
72. Георги Ивов Балджиев
73. Теодора Николаева Цанова
74. Борис Житомиров Петрунашев
75. София Росенова Захариева
76. Александър Георгиев Чобанов
77. Борислав Бориславов Василев
78. Калина Андрианова Димитрова
79. Преслав Йорданов Кочовски
80. Петър Красимиров Крумов
81. Валентина Светославова Хранкова
82. Даная Борисова Пеева
83. Станислав Красимиров Стефанов
84. Лора Стоянова Коракова
85. Ванина Николаева Велчева
86. Константин Кирилов Асенов
87. Никола Петров Петров
88. Ивелина Христова Христова
89. Антония Антониева Иванова
90. Виктория Миткова Минева
91. Ния Христова Симеонова
92. Мартин Георгиев Георгиев
93. Ивана Мирославова Шахънова
94. Виктор Бориславов Костадинов
95. Нона Добринова Карапеткова
96. Славка Николаева Трендафилова
97. Пенчо Дянков Цепов
98. Илияна Асенова Траханарова
99. Павел Руменов Виденов
100. Илиян Ангелов Кузмов
101. Елена Ростиславова Костадинова
102. Лъчезар Миленов Дончев
103. Александър Диян Македонски
104. Радослав Драгомиров Маринов
105. Георги Валентинов Бачев
106. Даниел Йорданов Геров
107. Богомил Валентинов Аладжов
108. Моника Пламенова Конакчийска
109. Михаела Димитрова Панчева
110. Калина Красимирова Кънева
111. Калина Любомирова Гешева
112. Мартин Сашов Ванков
113. Ана Александрова Симеонова
114. Лора Владимирова Ахтарджиева
115. Цветомир Димитров Методиев
116. Зорница Веселинова Камбурова

Потвърждаване и записване:
27.04. – 15.05.2010 год. от 08.30 до 17.00 ч. в канцеларията на Сдружение “Фридрих Шилер” ул. “Дъбница” № 3, 55 СОУ “Петко Каравелов”

21 януари 2010 г.

Архив: Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” на 21 февруари 2010 година

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България“

УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р. България” - София, на основание чл. 33 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението на 21 февруари 2010 год. (неделя), от 10.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. ”Климент Охридски” № 10, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2009 година;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Утвърждаване на щатно разписание за персонала, работещ по трудов договор със Сдружението за 2010 год.;
4. Приемане на бюджета на Сдружение “Фридрих Шилер” за 2010 година;
5. Прекратяване мандата на членове на Управителен съвет по тяхна молба;
6. Попълване състава на Управителен съвет;
7. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Поканата за свикване на Общо събрание е поставена на мястото за обявления в 55 СОУ “Петко Каравелов” – седалище на Сдружение “Фридрих Шилер”, както и в 145 СУ “Симеон Радев”.

Архив: Дни на отворени врати в училищата. Заповядайте!

Инициативата "отворени врати" се провежда по групи с нашите деца и техните преподаватели по немски и български език към Сдружение “Фридрих Шилер”, в двете училища, както следва:

145 СУ “Симеон Радев” – “Младост 1А”
04.02.2010 год. ( четвъртък )
- 09.00 – 10.30 ч. – всички предучилищни класове
- 15.30 – 17.00 ч. – І “а”, І “б”, ІІ “б” и ІІІ “б” клас

55 СОУ “Петко Каравелов” – “Дървеница”
1. 03.02.2010 год. ( сряда )
– 15.15 – 17.00 ч. – V “а”(една група), V “в”, VІ “б”, VІІ “г” и VІІ “ д” клас
2. 04.02.2010 год. ( четвъртък )
- 15.15 – 17.00 ч. – V “а” (една група), V “б”, VІ “а” и VІ “в” клас
- 15.30 – 17.00 ч. – І до ІV клас включително

Заповядайте!

12 януари 2010 г.

Кога ще се приемат молби за предучилищен клас през учебна 2011/12 година и кога ще се проведе входният тест за предучилищен клас за учебна 2010/11?

Молби за предучилищен клас през учебна 2011/2012 година за деца, родени 2005 година, ще се приемат от 01 юни до 23 декември 2010 год. от 08.30 до 12.00 ч. Молбата е по образец и може да се получи в канцеларията на Сдружението в 55 СОУ “Петко Каравелов” (малка сграда) или в 145 СУ “Симеон Радев”(І етаж). Предучилищното обучение по Програмата на Сдружението ще се осъществява само в 145 СУ “Симеон Радев” – “Младост 1А”.

ВАЖНО:
Входният тест за деца, родени 2004 год., за предучилищен клас през учебна 2010/2011 год. ще се проведе в 145 СУ “Симеон Радев” от 29.03.2010 до 10.04.2010 год. Всички родители, подали молба за записване на дете, ще получат до 10.03.2010 съобщение на посочения от тях електронен адрес.