21 януари 2010 г.

Архив: Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” на 21 февруари 2010 година

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България“

УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р. България” - София, на основание чл. 33 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението на 21 февруари 2010 год. (неделя), от 10.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. ”Климент Охридски” № 10, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2009 година;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Утвърждаване на щатно разписание за персонала, работещ по трудов договор със Сдружението за 2010 год.;
4. Приемане на бюджета на Сдружение “Фридрих Шилер” за 2010 година;
5. Прекратяване мандата на членове на Управителен съвет по тяхна молба;
6. Попълване състава на Управителен съвет;
7. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Поканата за свикване на Общо събрание е поставена на мястото за обявления в 55 СОУ “Петко Каравелов” – седалище на Сдружение “Фридрих Шилер”, както и в 145 СУ “Симеон Радев”.

Архив: Дни на отворени врати в училищата. Заповядайте!

Инициативата "отворени врати" се провежда по групи с нашите деца и техните преподаватели по немски и български език към Сдружение “Фридрих Шилер”, в двете училища, както следва:

145 СУ “Симеон Радев” – “Младост 1А”
04.02.2010 год. ( четвъртък )
- 09.00 – 10.30 ч. – всички предучилищни класове
- 15.30 – 17.00 ч. – І “а”, І “б”, ІІ “б” и ІІІ “б” клас

55 СОУ “Петко Каравелов” – “Дървеница”
1. 03.02.2010 год. ( сряда )
– 15.15 – 17.00 ч. – V “а”(една група), V “в”, VІ “б”, VІІ “г” и VІІ “ д” клас
2. 04.02.2010 год. ( четвъртък )
- 15.15 – 17.00 ч. – V “а” (една група), V “б”, VІ “а” и VІ “в” клас
- 15.30 – 17.00 ч. – І до ІV клас включително

Заповядайте!

12 януари 2010 г.

Кога ще се приемат молби за предучилищен клас през учебна 2011/12 година и кога ще се проведе входният тест за предучилищен клас за учебна 2010/11?

Молби за предучилищен клас през учебна 2011/2012 година за деца, родени 2005 година, ще се приемат от 01 юни до 23 декември 2010 год. от 08.30 до 12.00 ч. Молбата е по образец и може да се получи в канцеларията на Сдружението в 55 СОУ “Петко Каравелов” (малка сграда) или в 145 СУ “Симеон Радев”(І етаж). Предучилищното обучение по Програмата на Сдружението ще се осъществява само в 145 СУ “Симеон Радев” – “Младост 1А”.

ВАЖНО:
Входният тест за деца, родени 2004 год., за предучилищен клас през учебна 2010/2011 год. ще се проведе в 145 СУ “Симеон Радев” от 29.03.2010 до 10.04.2010 год. Всички родители, подали молба за записване на дете, ще получат до 10.03.2010 съобщение на посочения от тях електронен адрес.