3 септември 2011 г.

Родителски срещи - начало на учебната 2011/2012 год.

Родителска среща за І клас на учебна 2011/2012 год.
Родителската за среща за І клас ще се проведе в двете училища, както следва:
07.09.2011 год. (сряда) от 18.00 ч. в 145 СОУ "Симеон Радев"
08.09.2011 год. (четвъртък) от 18.00 ч. в 55 СОУ "Петко Каравелов"
Родителските срещи ще се проведат по класове, в учебните стаи на децата. Списъци на класовете и номерата на стаите ще бъдат изнесени на входовете на двете сгради.

Родителска среща за предучилищен клас на учебна 2011/2012 год.
Родителската среща за всички предучилищни класове ще се проведе на 08.09.2011 год. (четвъртък) от 18.00 ч. в 145 СОУ "Симеон Радев" в "Младост 1А". Общата част по организация на работа и обучение ще бъде представена в Актовата зала на училището. След това срещата ще продължи по класове в учебните стаи на децата. Списъци на класовете и номерата на стаите ще бъдат изнесени на входа на училището.

4 юли 2011 г.

Кога ще се приемат молби за предучилищен клас през учебна 2012/2013 година?

Молби за предучилищен клас през учебна 2012/2013 година за деца, родени 2006 година, ще се приемат от 01 ноември 2011 до 29 февруари 2012 год. от 08.30 до 12.00 ч. Молбата е по образец и може да се получи в канцеларията на Сдружението в 55 СОУ “Петко Каравелов” (малка сграда) или в 145 СУ “Симеон Радев”(І етаж). Образец на молбата за записване на дете е публикуван и на сайта.

Предучилищното обучение по Програмата на Сдружение “Фридрих Шилер” ще се осъществява само в 145 СУ “Симеон Радев” – “Младост 1А”.

29 април 2011 г.

Предучилищен клас през учебна 2011/2012 година

СПИСЪК
на децата, които ще се обучават в предучилищен клас в 145 СОУ “Симеон Радев” през учебна 2011/2012 год. Решението е взето въз основа на резултатите от входен тест, на заседание на Управителен съвет на Сдружение “Фридрих Шилер” от 28.04.2011 год.

І. Момичета:

1. Маргарита Валентинова Каралъмова
2. Яна Павлова Коджабашева
3. Юлияна Ивайлова Динева
4. Виктория Иванова Рогова
5. София Станиславова Недкова
6. Цветина Валериева Петкова
7. Виктория Стефанова Петрова
8. Аделина Мартинова Петкова
9. Лина Тихомирова Симова
10. Евгения Здравкова Крумова
11. Рая Събева Попова
12. Ивет Ивайлова Коцева
13. Магдалена Димитрова Русева
14. Рафаела Ивайлова Танушева
15. Бояна Петрова Кожухарова
16. Виктория Асенова Кръстева
17. Кристина Анатолиева Кръстева
18. Мина Петкова Минчева
19. Радина Йорданова Велчева
20. Марина Иванова Шипочка
21. Стелла Адлен Джабарска
22. Ралица Харалампиева Николова
23. Виктория Цветанова Тулина
24. Мария Магдалена Лъчезарова Илиева
25. Мария Пламенова Бекярска
26. Габриела Петкова Петкова
27. Дария Георгиева Стоянова
28. Леа Калинова Григорова
29. Мария Ивайлова Петрова
30. Виктория Миладинова Векова
31. Виктория Огнянова Мичева
32. Велина Илиева Илиева
33. Ива Емилова Колева
34. Стелина Кирилова Стоянова
35. Дара Василева Неделчева
36. Анна Александра Маринова Георгиева
37. Ана Стефанова Йорданова
38. Едит Тодорова Дукова
39. Зорница Емилова Спасова
40. Ида Христова Стоянова
41. Симона Иванова Иванова
42. Аника Илиянова Чавракова
43. Атина Ригас Пападопулу
44. Мира Аспарухова Марковска
45. Александра Калинова Гьошкова
46. Виктория Божидарова Коева
47. София Стефанова Стефанова
48. Габриела Димитрова Симеонова
49. Искра Бориславова Бозова
50. Анна Велизарова Шулева
51. Антония Бисерова Богданова
52. Божидара Марио Чорбева
53. Габриела Михайлова Багелейска
54. Десислава Иванова Иванова
55. Елена Тихомирова Иванова
56. Емма Христова Колева
57. Габриела Веселинова Крачунова
58. Дара Веселинова Варджийска
59. Ирина Венелинова Христова
60. Ралица Ангелова Ангелова
61. Любомира Георгиева Алексова
62. Александра Илиева Минковска
63. Калина Христова Костадинова

ІІ. Момчета:

1. Симеон Александров Чобанов
2. Борислав Христов Шопов
3. Иван Петров Чолаков
4. Рахим Масауд Рашайда
5. Матей Ясенов Захариев
6. Никола Цанков Цанков
7. Стефан Галин Грудев
8. Виктор Иванов Митрев
9. Петър Емилов Кафеджийски
10. Антоний Стефанов Кралев
11. Красимир Иванов Митрев
12. Иван Николов Митов
13. Йордан Андреев Димитров
14. Никола Александров Керезов
15. Теодор Радостинов Тодоров
16. Георги Руменов Събев
17. Ивайло Веселинов Кочев
18. Иван Цанков Цанков
19. Димитър Стоянов Ковачев
20. Георги Георгиев Иванов
21. Калоян Светославов Огнянов
22. Васил Любомиров Крумов
23. Александър Ангелов Попов
24. Георги Ивайлов Цолов
25. Дамян Михайлов Михайлов
26. Калоян Людмилов Средков
27. Деян Бориславов Колев
28. Милен Мартинов Вучев
29. Виктор Ивайлов Николчев
30. Константин Емилов Пашев
31. Алекс Максимов Христов
32. Виктор Стефанов Димитров
33. Виктор Александров Каракачанов
34. Георги Ивайлов Чаушев
35. Никола Петков Петков
36. Марио Викторов Стоилов
37. Данаил Яворов Минчев
38. Георги Иванов Георгиев
39. Антон Свиленов Орозки
40. Данаил Кхалил Еид
41. Александър Ивайлов Иванов
42. Калоян Славомиров Тодоров
43. Слав Василев Киров
44. Марк Огнянов Весков
45. Иван Тодоров Дончев
46. Кристиян Красимиров Милушев
47. Ясен Танков Шокеров
48. Виктор Бориславов Борисов
49. Виктор Владимиров Данданов
50. Камен Петров Василев
51. Калоян Станимиров Стоянов
52. Христо Иванов Дончев
53. Александър Георгиев Нисторов
54. Александър Георгиев Кънчев
55. Борис Димитров Цветков
56. Максим Димитров Максимов
57. Ангел Ивайлов Борисов
58. Едуард Данаил Крумов
59. Константин Христов Христов

Потвърждаване и записване на децата:
02.05. – 20.05.2011 год. от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч. в канцеларията на Сдружение “Фридрих Шилер”, ул. “Дъбница” № 3, 55 СОУ “Петко Каравелов” – кв. “Дървеница” (малка сграда). При записване се представя копие от акт за раждане на детето и встъпителна, еднократна вноска за членство в Сдружението.

Разглеждане на тестовете с резултати:
02.05. – 20.05.2011 год. от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч. в 145 СОУ “Симеон Радев” след заявяване на час на тел.: 02/483 36 75 или 0884/153 478 – канцелария на Сдружение “Фридрих Шилер”.

10 февруари 2011 г.

Дни на отворени врати в училищата. Заповядайте!

Инициативата "отворени врати" се провежда по групи с нашите деца и техните преподаватели по немски и български език към Сдружение “Фридрих Шилер”, в двете училища, както следва:

145 СУ “Симеон Радев” – “Младост 1А”

15.02.2011 год. ( вторник )
- 09.00 – 10.30 ч. – всички предучилищни класове
- 15.30 – 17.00 ч. – І “а” и І “б”, ІІ “а” и ІІ “б”, ІІІ “б” и ІV “б” класове

55 СОУ “Петко Каравелов” – “Дървеница”

1. 15.02.2011 год. ( вторник )
– 15.45 – 17.00 ч. – V “б”(двете групи), VІ “а” (двете групи) и VІ “б” (двете групи);

2. 16.02.2011 год. ( сряда )
- 15.45 – 17.00 ч. – V “а” (двете групи), VІІ “а” (двете групи) и VІІ “б” (двете групи);
- 15.30 – 17.00 ч. – І “а” и І “б”, ІІ “а” и ІІ “б”, ІІІ “а” и ІІІ “б”, ІV “а”, ІV “б” и ІV “в” класове

Заповядайте

2 февруари 2011 г.

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р.България

УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в България” - София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 27 февруари 2011 год. (неделя), от 10.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. ”Климент Охридски” № 10, при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на Управителния съвет за 2010 год.;
2.Доклад на Контролния съвет;
3.Утвърждаване на щатно разписание на персонала, работещ по трудов договор със Сдружението за 2011 год.;
4.Приемане на бюджета на Сдружение “Фридрих Шилер” за 2011 година;
5.Промяна в Устава на Сдружение “Фридрих Шилер”;
6.Промяна в Правилника за организация на учебната и възпитателната дейност на Сдружение “Фридрих Шилер”;
7.Освобождаване на членовете на Управителния и Контролния съвет на Сдружението поради изтичане срока на мандата им;
8.Избор на Управителен съвет на Сдружението;
9.Избор на Контролен съвет на Сдружението;
10.Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Поканата за свикване на Общо събрание е поставена на мястото за обявления в 55 СОУ “Петко Каравелов” – седалище на Сдружение “Фридрих Шилер”, а също и в 145 СУ “Симеон Радев”.