3 септември 2011 г.

Родителски срещи - начало на учебната 2011/2012 год.

Родителска среща за І клас на учебна 2011/2012 год.
Родителската за среща за І клас ще се проведе в двете училища, както следва:
07.09.2011 год. (сряда) от 18.00 ч. в 145 СОУ "Симеон Радев"
08.09.2011 год. (четвъртък) от 18.00 ч. в 55 СОУ "Петко Каравелов"
Родителските срещи ще се проведат по класове, в учебните стаи на децата. Списъци на класовете и номерата на стаите ще бъдат изнесени на входовете на двете сгради.

Родителска среща за предучилищен клас на учебна 2011/2012 год.
Родителската среща за всички предучилищни класове ще се проведе на 08.09.2011 год. (четвъртък) от 18.00 ч. в 145 СОУ "Симеон Радев" в "Младост 1А". Общата част по организация на работа и обучение ще бъде представена в Актовата зала на училището. След това срещата ще продължи по класове в учебните стаи на децата. Списъци на класовете и номерата на стаите ще бъдат изнесени на входа на училището.