23 март 2012 г.

Ремонт в 55 СОУ "Петко Каравелов"

Във връзка със започващия от 26.03.2012 год. (понеделник) ремонт на електроинсталацията в малката сграда на 55 СОУ, обучението на всички ученици от І до VІІ клас вкл. ще се провежда само в голямата сграда, на две смени, както следва:

- І клас – първа смяна от 08.20 ч., след обяд - обучение по немски език + самоподготовка

- І “а” клас – стая № 101 сутрин и след обяд

- І “б” клас – стая № 103 сутрин и след обяд

- ІІ, ІІІ и ІV класове – втора смяна от 13.30 до 17.40 когато класът има VІ час

от 08.20 ч. обучение по немски език + самоподготовка

- ІІ “а” клас – стая № 231 сутрин, стая № 317 от 13.30 ч.

- ІІ “б” клас – стая № 111 сутрин, стая № 319 от 13.30 ч.

- ІІІ “а” клас – стая № 218 сутрин, стая № 221 от 13.30 ч.

- ІІІ “б” клас – стаи № 120 + 116 сутрин, стая № 231 от 13.30 ч.

- ІV “а” клас – стая № 219 сутрин и след обяд

- ІV “б” клас – стая № 118 сутрин и след обяд

- V, VІ и VІІ класове – първа смяна, след обяд обучение по немски език в обичайните дни

- V “а” клас – стая № 307 – 07.30 – 13.30 ч.

- V “б” клас – стая № 311 – 07.30 – 13.30 ч.

- V “в” клас – стая № 306 – 07.30 – 13.30 ч.

- VІ “а” клас – стая № 317 – 07.30 – 13.30 ч.

- VІ “б” клас – стая № 329 – 07.30 – 13.30 ч.

- VІІ “а” клас – стая № 227 – 07.30 – 13.30 ч.

- VІІ “б” клас – стая № 225 – 07.30 – 13.30 ч.

Провеждането на извънкласните дейности (обучение по немски език + самоподготовка) ще се извършва с целите класове, а не в пълния обем – на малки групи – защото няма свободни помещения.

Децата, които ползват транспорт, ще пътуват сутрин в обичайните часове. Вечер микробусите ще тръгват в 17.45 ч. – след приключване на VІ час.

Ръководството на 55 СОУ съзнава причинените неудобства в края учебната година, но ги приема в името на по-значима цел – осигуряване на по-добри условия за обучение на учениците в следващите години.

Благодарим Ви за проявеното разбиране към педагогическия персонал, ръководствата на Сдружението и училището.