27 август 2012 г.

Родителски срещи преди началото на учебна 2012/2013 год.

Родителска среща за І клас на учебна 2012/2013 год.
Родителската за среща за І клас ще се проведе в двете училища, както следва:
04.09.2012 год. (вторник) от 18.00 ч. в 55 СОУ "Петко Каравелов"
10.09.2012 год. (понеделник) от 18.00 ч. в 145 ОУ "Симеон Радев"
Родителските срещи ще се проведат по класове, в учебните стаи на децата. Списъци на класовете и номерата на стаите ще бъдат изнесени на входовете на двете сгради.
За всички останали класове родителските срещи ще се проведат след започване на учебната година.

Родителска среща за предучилищен клас на учебна 2012/2013 год.
Родителската среща за всички предучилищни класове ще се проведе на 11.09.2012 год. (вторник) от 18.00 ч. в 145 ОУ "Симеон Радев" в "Младост 1А". Общата част по организация на работа и обучение ще бъде представена в Актовата зала на училището. След това срещата ще продължи по класове в учебните стаи на децата - І етаж. Списъци на класовете и номерата на стаите ще бъдат изнесени на входа на училището.

Учебната година се открива на 17.09.2012 (понеделник). Успех на всички деца и техните родители!