14 май 2013 г.

Информация за прием на нови деца в предучилищен клас

Класирането на децата, които ще могат да се включат в предучилищен клас през учебна 2013/2014 год., ще бъде публикувано в четвъртък, 16.05.2013 год.