23 юли 2013 г.

Банкова сметка

В контакти е добавена банковата сметка на сдружението:
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ-СОФИЯ
IBAN: BG40BPBI79401043915501
BIC: BPBIBGSF