10 юни 2015 г.

Одобрени кандидати на освободени позиции за подготвителен клас през учебната 2015-2016 г.


Момчета:
Борис Бориславов Германов
Никола Светославов Иванов
Боян Славов Пеев
Валентин Димитров Тодоров
Константин Цветанов Генов
Стилиян Стоянов Стоянов


Момичета:
Мария Димитрова Стамова
Албена Бойкова Димитрова
Ирина Ангелова Иванова
Виктория Виктор Минкова
Дарина Първанова Първанова
Ева Христова Щерева