20 май 2016 г.

Списък на децата, родени 2010 год., които са одобрени да изучават немски език в извънкласна форма през учебна 2016/2017 год.


Важно! Одобрените от сдружението кандидати ще бъдат записани в извънкласна форма за изучаване на немски език, при условие, че: 
- бъдат класирани за подготвителен клас в някое от училищата, в които сдружението осъществява извънкласна дейност; 
- след записването им в съответното училище.

Момичета ползващи предимство.
1. Ния
Николова
Кирова
2. Катрин
Михайлова
Далаклиева
3. Десислава
Стефанова
Захариева
4. Анета
Пламенова
Бекярова
5. Невена
Недялкова
Димитрова
6. Яна
Емилова
Топчева
7. Моника
Симеонова
Танева
8. Ваяна
Ясенова
Христова
9. Андреа
Адриан
Георгиева
10. Ема-Мария
Андреева
Георгиева
11. Стела
Иванова
Манолова
12. Ася
Атанасова
Атанасова
13. Мартина
Галин
Грудова
14. Натали
Цветелин
Деянова
15. Калина
Станиславова
Христова
16. Илина
Станилова
Станилова
17. Ема
Светославова
Дилова
18. Ивет
Атанасова
Каракашева
19. Вера
Стоянова
Чолакова
20. Андреа
Страхилова
Милева
21. Анна
Боянова
Йосифова
22. Калия
Веселинова
Маврова
23. Димана
Ивайло
Танушева
24. Александра
Владимирова
Стоилова
25. Неда
Иванова
Медарова
26. Ралица
Христова
Христова
27. Петя
Антоний 
Переновска
28. Кристин
Даниелова
Цветанска
29. Преслава
Мирославова
Иванова
30. Ясена
Тодорова
Сбиркова

Момичета по низходящ ред на резултата от тестовото изследване.
31. Леа
Данаилова
Димитрова
32. Ана-Мария
Атанасова
Балездрова
33. Божана
Богданова
Станева
34. Анна
Василева
Грозданова
35. Анна
Асенова
Чавдарова
36. Ема
Христова
Димитрова
37. Стела
Евгениева
Георгиева
38. Ангелина
Руменова
Андреева
39. Дея
Деянова
Иванчева
40. Деница
Венциславова
Караиванова
41. Ралица
Бисер
Манолова
42. Димана
Константин
Сиракова
43. Биляна
Тодорова
Петрова
44. Яница
Георгиева
Янкова
45. Дея
Венциславова
Чавдарова
46. Зорница
Свиленова
Дикова
47. Калина
Страхил
Чернева
48. Лилияна
Борисова
Янева
49. Александра
Василева
Петкова
50. Дея
Веселинова
Николова
51. Емилиана
Павлова
Панова
52. Марти
Анова
Николова
53. Елизабет
Ивайлова
Петкова
54. Карина
Мартинова 
Ячева
55. Дарина
Ивайлова
Митева
56. Ива
Ивайлова
Дикова
57. Теодора
Димитрова
Кьосова
58. Богия
Николаева
Станкова
59. Рая
Руменова
Делева
60. Габриела
Василева
Стойчева
61. Маргарита
Веселинова
Делийска
62. Михаела
Михайлова
Михайлова
63. Магдалена
Любомирова
Тончева
64. Йоана
Владимирова
Иринкова
65. Кремена
Красимирова
Илиевска
66. Сияна
Красимирова
Илиевска
67. Дея
Недялкова
Илиева

Момчета ползващи предимство.
1. Петър
Атанасов
Григоров
2. Деян
Ясенов
Ангелов
3. Александър
Георгиев
Георгиев
4. Калоян
Николаев
Ваташки
5. Кристиян
Викторов
Кирков
6. Михаил
Нестор
Несторов
7. Стефан
Иванов
Лесичков
8. Ивайло
Иванов
Тодоров
9. Явор
Димитров
Коцев
10. Константин
Радославов
Славчев
11. Камен
Цветанов
Навчев
12. Филип
Иванов
Дойков
13. Боян
Йорданов
Велчев
14. Орлин
Бориславов
Коцев
15. Андрей
Христов
Кирилов
16. Деян
Иванов
Господинов
17. Николай
Валериев
Кавалски
18. Йордан
Кристиан
Захариев-Пакидански
19. Лъчезар
Десиславов
Димитров
20. Ромен
Христов
Тихов
21. Калин
Петров
Василев
22. Любен
Росенов
Захариев
23. Борис
Любомиров
Банчев
24. Николай
Недялков
Николов
25. Филип
Харалампиев
Николов
26. Габриел
Илианов
Чалъков
27. Марио 
Иванов
Гарчев
28. Владислав
Велинов
Дойчинов
29. Никола
Златев
Стойчев
30. Теодор
Калинов
Йонов
31. Стилян
Кристиянов
Кръстанов
32. Боян
Любомиров
Кръстев
33. Виктор
Александров
Чобанов
34. Ивайло
Маринов
Маринов

Момчета по низходящ ред на резултата от тестовото изследване.
35. Радослав
Антони
Стефанов
36. Николай
Стефанов
Цанков
37. Виктор
Михайлов
Иванов
38. Александър
Марио
Иванов
39. Георги
Христов
Георгиев
40. Бижо
Бижев
Бижев
41. Стефан
Стоянов
Петков
42. Николай
Георгиев
Вакарелийски
43. Илия
Георгиев
Митков
44. Крис
Фади
ал Тауил
45. Никола
Димитров
Иванов
46. Владимир
Николов
Цонков
47. Матей
Пеев
Солаков
48. Матей
Радославов
Любенов
49. Дорян
Димитров
Добрев
50. Валентин
Калоянов
Калчев
51. Преслав
Недялков
Илиев
52. Самуил
Георгиев
Стоянов
53. Никола
Александров
Стоянов
54. Виктор
Владиславов
Владимиров
55. Томислав
Златозаров
Златев
56. Лъчезар
Атанасов
Тотев
57. Теодор
Петров
Демирев
58. Ивайло
Христинов
Димитров
59. Кристиян
Найден
Радионов
60. Михаил
Стефанов
Михнев
61. Никола
Николов
Яръмов
62. Атанас
Атанасов
Динков
63. Мартин
Янков
Янков
64. Ясен
Любомиров
Димитров
65. Виктор
Димитров
Иванов
66. Атанас
Павлов
Григоров
67. Калоян
Ивов
Кондов

Потвърждаване и записване в Сдружението.
Приетите деца се записват в периода от 09.06.2016г. до 17.06. 2016г. При записване родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец на сдружението и внася встъпителна вноска за членство в Сдружението.
След приключване на записването, при наличие на свободни места, ще бъде обявен допълнителен списък за свободните позиции и период на записване на допълнително одобрените кандидати.
Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, при представяне на документ за самоличност, в периода от 20.06.2016г. до 24.06.2016г., след предварителна заявка на имейл-адреси: marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.