24 август 2017 г.

Външен прием в първи клас в 55 СУ „Петко Каравелов”

Сдружение “Фридрих Шилер” обявява прием за ученици в първи клас за попълване на свободни места за изучаване на немски език в 55 СУ „Петко Каравелов”.
В периода 01.09.-08.09.2017 г., желаещите подават следните документи:
1. Заявление за кандидатстване за обучение на детето към сдружението -
всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на адрес:          бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. І, офис 34 – офис на Сдружение „Фридрих Шилер”. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75.
2. Заявление за кандидатстване в 55 СУ „Петко Каравелов”, по правилата на училището:
http://www.55su.bg/priem/priem-nachalen-etap/

Кандидатите за прием и обучение към сдружението следва да се явят на:
- тест за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолозите на сдружението;
- изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.
Тестовете ще се проведат на 11.09.2017 г. в  малката сграда на 55 СУ „Петко Каравелов” – начало 09:00 ч.
При подаване на заявление родителят предоставя целево дарение, обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване и изпита по немски език, в размер на 30.00 лв.
За обучение по немски език като извънкласна дейност към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и изпита по немски език и са класирани за обучение в първи клас в 55 СУ „Петко Каравелов”.

29 юни 2017 г.

Четвърто класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ за учебната 2017 / 2018г.

Момичета
1. Йоана Антонова Гекова
2. Елица Станиславова Славчева
3. Луиза Димитрова Стефанова
4. Емануела Деянова Иванова
5. Виктория Велиславова Христова

Момчета
1. Никола Генчев Татарлиев
2. Калоян Цветелинов Иванов
3. Нино Нинов Михов
4. Никола Ивайлов Младенов
5. Мартин Димитров Пъков
6. Христо Валентинов Миланов
7. Йоан Климентов Климентов
8. Георги Христов Котарев

Внимание!
Прием на документи за записване на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи на 03.07. и 04.2017 г. при директора на училището. Приемът на документи е от 09:00 до 16:00 ч. Необходими са: 1. Заявление по образец (предоставя се на място в училището); 2. Акт за раждане на детето (за сверяване на данните); 3. Лична карта (за сверяване на адресната регистрация).

Приетите деца се записват до 07.07.2017 г. в офиса на сдружение „Фр. Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 1, офис 34. При записване, родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец.
Незаетите места се попълват в началото на месец септември.

26 юни 2017 г.

Външен прием в първи клас

Сдружение “Фридрих Шилер” обявява прием в първи клас за попълване на свободни места в 55 СУ „Петко Каравелов”.
В периода 26.06.-06.07.2017 г., желаещите подават следните документи:
1. Заявление за кандидатстване за обучение на детето към сдружението -
всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на адрес: бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. І, офис 34 – офис на Сдружение „Фридрих Шилер”. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75. 
2. Заявление за кандидатстване в 55 СУ „Петко Каравелов”, по правилата на училището:
http://www.55su.bg/priem/priem-nachalen-etap/

Кандидатите за прием и обучение към сдружението следва да се явят на:
- тест за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолозите на сдружението;
- изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.  
Тестовете ще се проведат на 07.07.2017 г. в 145 ОУ „Симеон Радев” – начало 09:00 ч. 
При подаване на заявление родителят предоставя целево дарение, обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване и  изпита по немски език, в размер на 30 лв.
За обучение към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и изпита по немски език и са класирани за обучение в първи клас в 55 СУ „Петко Каравелов”.

5 юни 2017 г.

Трето класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СОУ за учебната 2017 / 2018г.


Момичета
1. Лили Росенова Илкова
2.Габриела Михайлова Борбелова
3.Йоана Бойкова Кирилова
4. Гергана Василева Димова
5. Брияна Красимирова Кочева
6. Сияна Георгиева Симова
7. Даниела Митева Лалова
8. Виктория Мариан Стоилова

Момчета
1. Никола Цанков Драганов
2. Васил Хараламбиев Калев
3. Даниел Красимиров Кушлов
4. Никола Панчев Куртев

Внимание!
Прием на документи за записване на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи в периода 06.06.2017 - 07.06.2017 г.  
Приемът на документи е от 09:00 до 16:00 ч. Необходими са: 1. Заявление по образец (предоставя се на място в училището); 2. Акт за раждане на детето (за сверяване на данните); 3. Лична карта (за сверяване на адресната регистрация).

Приетите деца се записват до 15.06.2017 г. в офиса на сдружение „Фр. Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 1, офис 34. При записване, родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец. Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, в периода от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г., при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org само и единствено в периода от 19.06.2017 до 23.06.2017г. включително и до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.

12 май 2017 г.

Външен прием в първи клас

Сдружение “Фридрих Шилер” обявява прием в първи клас за попълване на свободни места в 55 СУ „Петко Каравелов.
В периода 15.05.-19.05.2017 г., желаещите подават следните документи:
1.Заявление за кандидатстване за обучение на детето към сдружението -
от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на адрес: бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. І, офис 34 – офис на Сдружение „Фридрих Шилер”. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75. 
2.Заявление за кандидатстване в 55 СУ „Петко Каравелов”, по правилата на училището:
http://www.55su.bg/priem/priem-nachalen-etap/

Кандидатите за прием и обучение към сдружението следва да се явят на:
-тест за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолозите на сдружението;
-изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.  
Датата на провеждането им се определя след записване на кандидатите.
При подаване на заявление родителят предоставя целево дарение, обезпечаващо разхода
по провеждане на тестовото изследване и  изпита по немски език, в размер на 30 лв.
За обучение към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и изпита по немски език и са класирани за обучение в първи клас в 55 СУ „Петко Каравелов”.
Важно за кандидатствалите за подготвителна група към сдружението: 
През месец юни 2017 г., сдружението ще запълва свободни места за прием и обучение в подготвителна група, като имената на класираните ще бъдат обявявани на сайта.

25 април 2017 г.

Второ класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев”


Второ класиране - момичета

1 Радост Владимирова Дишкова
2 Сиана Йорданова Христова
3 Магдалена Асенова Костова
4 Гергана Любомирова Герасимова
5 Мария Румен Московска
6 София Янева Лазарова
7 Ева Александрова Пенева
8 Натали Йорданова Петрова

Второ класиране - момчета
1 Павел Радостинов Рачев
2 Александър Георгиев Георгиев
3 Георги Георгиев Георгиев
4 Адриан Илианов Петков
5 Божидар Владимиров Николов
6 Пресиян Христов Ценов
7 Венелин Веско Вълчев
8 Мартин Иванов Илиев
9 Никодим Любомиров Пенков
10 Константин Кирил Ставрев
Внимание!
Прием на документи за второ класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи в периода 09.05. -11.05.2017 г.  Обявяване на второ класиране  - на 16.05.2017 г. 

Приемът на документи е от 09:00 до 16:00 ч. Необходими са: 1. Заявление по образец (предоставя се на място в училището); 2. Акт за раждане на детето (за сверяване на данните); 3. Лична карта (за сверяване на адресната регистрация).
Приетите деца се записват в периода от 01.06.2017 г. до 15.06.2017 г. в офиса на сдружение „Фр. Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 1, офис 34. При записване, родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец. Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, в периода от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г., при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org само и единствено в периода от 19.06.2017 до 23.06.2017г. включително и до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.


13 април 2017 г.

Списък на одобрени деца за изучаване на немски език в извънкласна форма в подготвителна група през учебната 2017-2018г.

Момичета
1 Мая Ивайлова Петрова
2 Матеа Здравкова Личева
3 Боряна Иванова Колчева
4 Екатерина Тодорова Гълъбова
5 Жени Николаева Велева
6 Спирияна Ивайлова Димитрова
7 Мина Ангелова Митева
8 Йоана Галинова Тодорова
9 Радина Житомирова Петруняшева
10 Маргарита Георгиева Шопова
11 Светла Георгиева Вайсилова
12 Лилия Аниславова Никифорова
13 Александра Анатолиева Кръстева
14 Далия Веселинова Ангелова
15 Цветелина Момчилова Тикова
16 Лора Любомирова Любенова
17 Селена Пламенова Христова
18 Марта Николаева Трендафилова
19 Екатерина Евгениева Стойнева
20 Дара Георгиева Венкова
21 Ема Асенова Кръстева
22 Мария Валериева Трифонова
23 Калина Стефанова Пецева
24 Калина Станиславова Смилкова
25 Лора Петрова Чолакова
26 Михаела Славчова Маряновска
27 Моника Атанасова Ботева
28 Лара Николаева Борисова
29 Ани Ангелова Терзиева
30 Лора Асенова Кръстева
31 Деа Вилиянова Драганова
32 Ева Владиславова Ламбова
33 Виктория Ангелова Гелеменова
34 Николета Ивайлова Такева
35 Мина Станислав Паликарева
36 Никол Антонова Богданова
37 Кристина Недялкова Добрева
38 Сияна Петрова Лазарова
39 Мария Йософова Серафимова
40 Виктория Ангелова Атанасова
41 Галя Стойкова Славова
42 Деа Александрова Димитрова
43 Марая Антонова Асенова
44 Белослава Петрова Петрова
45 Дара Димитрова Грънчарова
46 Андреа Пламенова Иванова
47 Надежда Пламенова Цанкова
48 Елеонора Лъчезарова Чонкова
49 Александра Александрова Тричкова
50 Александра Николаева Кирова
51 Адриана Костадинова Ваклинова
52 Кристина Тодорова Плугчиева
53 Славея Мартинова Тенчова
54 Алейна Вели Моллова
55 Андреа Валентинова Кинчева
56 Михаела Райчева Кехайова
57 Ема Димитрова Станева
58 Ема Атанасова Тодорова
59 Елена Николаева Симеонова
60 Елица Димитрова Дойчинова
61 Дориана Христова Шопова
62 Александра Светославова Павлова
63 Магдалена Христова Костова
64 Ана-Мария Веселинова Славянова
65 Анастасия Ясен Дженкова
66 Стефани Тодор Минева

Момчета
1 Ивайло Стефанов Петров
2 Искрен Георгиев Стоянов
3 Деян Пламенов Глогов
4 Борис Станиславов Ранджев
5 Деян Цветанов Йолов
6 Божидар Василев Жеков
7 Никола Андреев Андреев
8 Алекс Яворов Омаров
9 Стефан Симеонов Стойчев
10 Боян Георгиев Иванов
11 Владислав Людмилов Карауланов
12 Андрей Андреев Георгиев
13 Борис Ивайлов Борисов
14 Явор Валентинов Вълчанов
15 Теодор Николаев Русинов
16 Никола Божидаров Коев
17 Ивайло Николаев Иванов
18 Георги Людмилов Манев
19 Явор Венциславов Славчев
20 Ивайло Тихомиров Иванов
21 Симеон Стефанов Пеев
22 Даниел Иванов Иванов
23 Спас Радославов Ибришимов
24 Виктор Филип Георгиев
25 Боян Самуилов Манолов
26 Нино-Ноел Стефанов Митов
27 Теодор Георгиев Георгиев
28 Калоян Ивайлов Жеков
29 Ивайло Маринов Димитров
30 Боян Георгиев Гогов
31 Мартин Цветанов Христов
32 Никола Петров Костов
33 Виктор Венциславов Трендафилов
34 Момчил Александров Алексиев
35 Георги Лъчезаров Матеев
36 Александър Йовов Желязков
37 Георги Иванов Вучев
38 Калоян Георгиев Георгиев
39 Мартин Лъчезар Манов
40 Борис Николаев Варнев
41 Александър Николаев Георгиев
42 Симеон Иван Григоров
43 Божидар Станиславов Калинов
44 Боян Иванов Киров
45 Даниел Петков Казанлъклиев
46 Стефан Василев Ленков
47 Георги Георгиев Николов
48 Калоян Богданов Ковачев
49 Явор Тихомиров Монов
50 Дани Йорданов Стоилов
51 Николай Мартинов Марков
52 Борис Георгиев Методиев
53 Димитър Сергеев Пенчев
54 Владимир георгиев Палазов
55 Владимир Бориславов Драганов
56 Борис Николаев Киров
57 Ясен Димитров Захариев
58 Йордан Кирилов Данчев
59 Мартин Милков Къркаличев
60 Крис Георгиев Бурлаков
61 Боян Евгениев Генчев
62 Екрем Ерен Екремов
63 Петър Петров Овчаров 
64 Валери Петров Пенев
65 Петър Тодоров Ганчев
66 Иван Момчилов Янков

При наличие на свободни позиции за записване в училищата-партньори, сдружението ще обяви второ класиране до 09.05.2017г.
Внимание: Прием на документи за кандидатите в подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи в периода 18-20.04.2017г. Обявяване на първо класиране на 21.04.2017г. 
Приетите деца се записват в периода от 01.06.201 г. до 15.06.2017 г. При записване родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец на сдружението. Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, в периода от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г., при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org само и единствено в периода от 19.06.2017 до 23.06.2017г. включително и до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.