25 април 2017 г.

Второ класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев”


Второ класиране - момичета

1 Радост Владимирова Дишкова
2 Сиана Йорданова Христова
3 Магдалена Асенова Костова
4 Гергана Любомирова Герасимова
5 Мария Румен Московска
6 София Янева Лазарова
7 Ева Александрова Пенева
8 Натали Йорданова Петрова

Второ класиране - момчета
1 Павел Радостинов Рачев
2 Александър Георгиев Георгиев
3 Георги Георгиев Георгиев
4 Адриан Илианов Петков
5 Божидар Владимиров Николов
6 Пресиян Христов Ценов
7 Венелин Веско Вълчев
8 Мартин Иванов Илиев
9 Никодим Любомиров Пенков
10 Константин Кирил Ставрев
Внимание!
Прием на документи за второ класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи в периода 09.05. -11.05.2017 г.  Обявяване на второ класиране  - на 16.05.2017 г. 

Приемът на документи е от 09:00 до 16:00 ч. Необходими са: 1. Заявление по образец (предоставя се на място в училището); 2. Акт за раждане на детето (за сверяване на данните); 3. Лична карта (за сверяване на адресната регистрация).
Приетите деца се записват в периода от 01.06.2017 г. до 15.06.2017 г. в офиса на сдружение „Фр. Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 1, офис 34. При записване, родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец. Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, в периода от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г., при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org само и единствено в периода от 19.06.2017 до 23.06.2017г. включително и до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.