29 юни 2017 г.

Четвърто класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ за учебната 2017 / 2018г.

Момичета
1. Йоана Антонова Гекова
2. Елица Станиславова Славчева
3. Луиза Димитрова Стефанова
4. Емануела Деянова Иванова
5. Виктория Велиславова Христова

Момчета
1. Никола Генчев Татарлиев
2. Калоян Цветелинов Иванов
3. Нино Нинов Михов
4. Никола Ивайлов Младенов
5. Мартин Димитров Пъков
6. Христо Валентинов Миланов
7. Йоан Климентов Климентов
8. Георги Христов Котарев

Внимание!
Прием на документи за записване на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи на 03.07. и 04.2017 г. при директора на училището. Приемът на документи е от 09:00 до 16:00 ч. Необходими са: 1. Заявление по образец (предоставя се на място в училището); 2. Акт за раждане на детето (за сверяване на данните); 3. Лична карта (за сверяване на адресната регистрация).

Приетите деца се записват до 07.07.2017 г. в офиса на сдружение „Фр. Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 1, офис 34. При записване, родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец.
Незаетите места се попълват в началото на месец септември.

26 юни 2017 г.

Външен прием в първи клас

Сдружение “Фридрих Шилер” обявява прием в първи клас за попълване на свободни места в 55 СУ „Петко Каравелов”.
В периода 26.06.-06.07.2017 г., желаещите подават следните документи:
1. Заявление за кандидатстване за обучение на детето към сдружението -
всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на адрес: бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. І, офис 34 – офис на Сдружение „Фридрих Шилер”. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75. 
2. Заявление за кандидатстване в 55 СУ „Петко Каравелов”, по правилата на училището:
http://www.55su.bg/priem/priem-nachalen-etap/

Кандидатите за прием и обучение към сдружението следва да се явят на:
- тест за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолозите на сдружението;
- изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.  
Тестовете ще се проведат на 07.07.2017 г. в 145 ОУ „Симеон Радев” – начало 09:00 ч. 
При подаване на заявление родителят предоставя целево дарение, обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване и  изпита по немски език, в размер на 30 лв.
За обучение към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и изпита по немски език и са класирани за обучение в първи клас в 55 СУ „Петко Каравелов”.

5 юни 2017 г.

Трето класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СОУ за учебната 2017 / 2018г.


Момичета
1. Лили Росенова Илкова
2.Габриела Михайлова Борбелова
3.Йоана Бойкова Кирилова
4. Гергана Василева Димова
5. Брияна Красимирова Кочева
6. Сияна Георгиева Симова
7. Даниела Митева Лалова
8. Виктория Мариан Стоилова

Момчета
1. Никола Цанков Драганов
2. Васил Хараламбиев Калев
3. Даниел Красимиров Кушлов
4. Никола Панчев Куртев

Внимание!
Прием на документи за записване на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи в периода 06.06.2017 - 07.06.2017 г.  
Приемът на документи е от 09:00 до 16:00 ч. Необходими са: 1. Заявление по образец (предоставя се на място в училището); 2. Акт за раждане на детето (за сверяване на данните); 3. Лична карта (за сверяване на адресната регистрация).

Приетите деца се записват до 15.06.2017 г. в офиса на сдружение „Фр. Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 1, офис 34. При записване, родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец. Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, в периода от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г., при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org само и единствено в периода от 19.06.2017 до 23.06.2017г. включително и до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.