29 юни 2017 г.

Четвърто класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ за учебната 2017 / 2018г.

Момичета
1. Йоана Антонова Гекова
2. Елица Станиславова Славчева
3. Луиза Димитрова Стефанова
4. Емануела Деянова Иванова
5. Виктория Велиславова Христова

Момчета
1. Никола Генчев Татарлиев
2. Калоян Цветелинов Иванов
3. Нино Нинов Михов
4. Никола Ивайлов Младенов
5. Мартин Димитров Пъков
6. Христо Валентинов Миланов
7. Йоан Климентов Климентов
8. Георги Христов Котарев

Внимание!
Прием на документи за записване на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи на 03.07. и 04.2017 г. при директора на училището. Приемът на документи е от 09:00 до 16:00 ч. Необходими са: 1. Заявление по образец (предоставя се на място в училището); 2. Акт за раждане на детето (за сверяване на данните); 3. Лична карта (за сверяване на адресната регистрация).

Приетите деца се записват до 07.07.2017 г. в офиса на сдружение „Фр. Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 1, офис 34. При записване, родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец.
Незаетите места се попълват в началото на месец септември.