5 юни 2017 г.

Трето класиране на кандидатите за подготвителна група в 131 СОУ за учебната 2017 / 2018г.


Момичета
1. Лили Росенова Илкова
2.Габриела Михайлова Борбелова
3.Йоана Бойкова Кирилова
4. Гергана Василева Димова
5. Брияна Красимирова Кочева
6. Сияна Георгиева Симова
7. Даниела Митева Лалова
8. Виктория Мариан Стоилова

Момчета
1. Никола Цанков Драганов
2. Васил Хараламбиев Калев
3. Даниел Красимиров Кушлов
4. Никола Панчев Куртев

Внимание!
Прием на документи за записване на кандидатите за подготвителна група в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев” ще се осъществи в периода 06.06.2017 - 07.06.2017 г.  
Приемът на документи е от 09:00 до 16:00 ч. Необходими са: 1. Заявление по образец (предоставя се на място в училището); 2. Акт за раждане на детето (за сверяване на данните); 3. Лична карта (за сверяване на адресната регистрация).

Приетите деца се записват до 15.06.2017 г. в офиса на сдружение „Фр. Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 1, офис 34. При записване, родителят на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец. Родителите на неприетите деца имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете, в периода от 26.06.2017 г. до 30.06.2017 г., при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - marina.tofik@schillerbg.org и silvia.petkova@schillerbg.org само и единствено в периода от 19.06.2017 до 23.06.2017г. включително и до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.