24 август 2017 г.

Външен прием в първи клас в 55 СУ „Петко Каравелов”

Сдружение “Фридрих Шилер” обявява прием за ученици в първи клас за попълване на свободни места за изучаване на немски език в 55 СУ „Петко Каравелов”.
В периода 01.09.-08.09.2017 г., желаещите подават следните документи:
1. Заявление за кандидатстване за обучение на детето към сдружението -
всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. на адрес:          бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. І, офис 34 – офис на Сдружение „Фридрих Шилер”. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75.
2. Заявление за кандидатстване в 55 СУ „Петко Каравелов”, по правилата на училището:
http://www.55su.bg/priem/priem-nachalen-etap/

Кандидатите за прием и обучение към сдружението следва да се явят на:
- тест за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолозите на сдружението;
- изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.
Тестовете ще се проведат на 11.09.2017 г. в  малката сграда на 55 СУ „Петко Каравелов” – начало 09:00 ч.
При подаване на заявление родителят предоставя целево дарение, обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване и изпита по немски език, в размер на 30.00 лв.
За обучение по немски език като извънкласна дейност към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и изпита по немски език и са класирани за обучение в първи клас в 55 СУ „Петко Каравелов”.