13 април 2018 г.

Резултати по входящ номер от тестовото изследване за прием в подготвителен клас за учебната 2018г. - 2019г.

входящ номер резултат
201803182011275 96.85
201803181081548 96.20
201803182021424 95.11
201803181011341 94.40
201803183081282 94.25
201803182052671 94.05
201803182081563 93.15
201803182051531 92.85
201803182071525 92.25
201803182041498 92.16
201803182081570 92.15
201803183051301 90.55
201803183061272 90.40
201803182051537 90.15
201803181063029 89.80
201803181081528 89.40
201803182081344 88.85
201803182011434 88.20
201803183091394 87.95
201803183081322 87.90
201803182081722 87.80
201803182062850 87.16
201803183041513 86.55
201803183051679 86.40
201803183081292 86.30
201803183033101 86.25
201803182081529 86.25
201803181071486 85.45
201803183031625 85.25
201803182081404 85.12
201803181021546 85.05
201803183061256 85.00
201803182051518 84.90
201803183011702 84.59
201803183021523 84.50
201803181061510 83.87
201803181051488 83.72
201803181051727 83.65
201803182051503 83.31
201803181071294 83.16
201803183091696 82.83
201803183031273 82.48
201803181081252 82.47
201803183071485 82.33
201803183011415 82.30
201803182091559 82.20
201803183021543 82.15
201803181011325 82.06
201803182071330 81.70
201803183081644 81.43
201803181091377 81.33
201803182071591 81.02
201803183061251 80.72
201803183091673 80.03
201803182051333 80.02
201803181011669 80.00
201803182012833 79.88
201803181091661 79.16
201803183061430 78.82
201803182041494 78.48
201803182011451 78.46
201803183081334 78.40
201803183031384 78.12
201803182051532   78.09
201803182032825 77.93
201803181051663   77.80
201803183021250   77.60
201803181091440 77.53
201803182081592   77.14
201803182061435   77.09
201803183051265   77.02
201803181021345   76.87
201803182081594 76.86
201803181061255   76.70
201803182021343   76.55
201803182051497   76.43
201803181081664   75.95
201803181053250   75.92
201803182021464   75.75
201803181091332   75.63
201803182051278   75.62
201803183041414   75.55
201803182041499   75.35
201803182022919   75.35
201803182051467   75.22
201803182021471   75.20
201803181071304   75.10
201803183091293   74.96
201803181041385 74.87
201803182041386   74.75
201803183091505 74.40
201803181021483   74.20
201803182091478   74.15
201803182051524 74.03
201803182061609   73.85
201803183061399 73.82
201803181011314 73.72
201803182081378   73.60
201803181091662   73.45
201803181021388 73.38
201803182091379 73.35
201803183021408 73.35
201803181011393 73.20
201803182081596   73.15
201803183081687 73.14
201803182081360   73.10
201803182071555   73.05
201803183061487 73.05
201803181011475 72.97
201803183011615   72.95
201803183031619 72.70
201803182011452 72.59
201803181051257   72.57
201803182021405   72.53
201803182041455   72.42
201803183101721 72.32
201803183081686 72.32
201803181021295   72.07
201803183071324   72.05
201803182011315   71.85
201803182051519   71.82
201803182071607   71.82
201803182011453   71.60
201803181081290   71.25
201803183051500 71.20
201803182053053   71.20
201803181031650 71.15
201803183021363   71.13
201803183061352   71.12
201803181091409 71.08
201803182021480   71.05
201803182031299   70.96
201803182011450   70.96
201803181021587   70.82
201803181081574   70.60
201803181041670   70.56
201803181081492 70.40
201803183011562 70.22
201803183031431 70.09
201803181061493 69.83
201803181081540 69.83
201803182061715   69.70
201803181091642   69.70
201803183071364   69.65
201803183063165 69.60
201803183031291   69.56
201803182011418   69.54
201803182081391   68.52
201803182061287 68.25
201803182091656 68.20
201803181031253   67.99
201803182101743 67.97
201803181071375   67.88
201803182031432 67.74
201803182071258   67.65
201803183061561 67.65
201803183091353   67.30
201803183091474   67.26
201803182071710   67.20
201803181091411   67.20
201803183041456   67.00
201803181041323 66.97
201803183052931   66.95
201803182092953   66.94
201803182031362   66.85
201803181011288   66.77
201803182041504   66.60
201803182051437   66.51
201803181031730   66.44
201803182031348   66.32
201803183051657   66.15
201803182051496   66.10
201803181021420   66.05
201803183011426 65.95
201803183071473   65.70
201803182031658 65.65
201803183031560   65.64
201803181061623 65.52
201803181071313   65.43
201803183051462   65.40
201803183021578   65.39
201803183081643 65.38
201803183091398 65.20
201803181071698   65.19
201803181071720   65.17
201803183071351   65.10
201803181033083   65.10
201803181011443   65.00
201803182011337   64.94
201803183011618   64.88
201803181011406   64.67
201803182041461   64.64
201803181041254   64.63
201803181021692 64.54
201803183041381   64.48
201803182091339   64.39
201803183021342   64.37
201803181011302   64.25
201803183041684   64.24
201803183061611 64.10
201803181061731   63.93
201803183042939   63.93
201803183061614 63.91
201803181051678 63.82
201803181071703   63.55
201803182041508 63.55
201803182091641   63.52
201803181031286   63.31
201803181011580 63.20
201803181011665 62.99
201803182021448   62.75
201803182041366 62.70
201803181021645 62.67
201803181041445   62.60
201803182021402 62.50
201803182031617 62.25
201803181021270   62.22
201803182081539   62.19
201803181021516 62.18
201803181081307   62.12
201803183041407   62.08
201803182041296 62.05
201803182101746   61.96
201803183011612 61.95
201803181041536   61.90
201803183071319   61.55
201803182071444   61.35
201803182101744   61.27
201803181033293   61.24
201803182061666   60.75
201803182041479 60.47
201803181031616   60.38
201803181082741   60.23
201803181051726   60.13
201803181071725 60.05
201803181041572 60.01
201803182031331   59.85
201803181061484   59.75
201803182011361 59.44
201803181051564   59.37
201803182091630 59.23
201803183011438 59.23
201803181091309 59.20
201803183011552 58.77
201803183011706 58.71
201803183053201   58.65
201803181051707   58.37
201803181061732 58.15
201803183011579 58.13
201803182031638   58.10
201803182081372 57.87
201803183091660 57.84
201803183031568 57.40
201803183031733 57.24
201803182021463 57.20
201803183101712 56.92
201803183021544 56.90
201803182041277 56.85
201803181011511   56.55
201803183091606 56.26
201803182091620 55.95
201803181061326   55.90
201803183061359   55.80
201803181091267   55.70
201803183071674   55.67
201803181041271   55.63
201803182071530   55.45
201803181041397 55.45
201803183011421   55.27
201803183051350   55.05
201803182021457 55.00
201803181091700 54.45
201803182091346 54.34
201803181011436 54.29
201803182011308 54.15
201803181091538 53.85
201803181031512 53.63
201803183041376 53.46
201803183081690 53.35
201803182063165 53.05
201803181021274 52.99
201803182091688 52.95
201803182061454 52.94
201803182021329 52.90
201803182011392 52.90
201803183041383 52.65
201803183081276 52.63
201803183061289 52.39
201803182031622   52.10
201803182021310   52.05
201803183051602 51.96
201803181081683 51.75
201803182081556 51.70
201803182071318 51.35
201803182041481 51.30
201803183041428 51.20
201803181063269 51.18
201803181031482 50.88
201803182061632 50.87
201803181031328 50.85
201803181051701 50.65
201803182061659 50.55
201803182101742 50.40
201803181071724 50.25
201803182091689 49.75
201803183051589 49.65
201803183011321 49.46
201803181071685   49.35
201803182071554   49.30
201803181041249   49.05
201803182071534 48.93
201803183061387   48.83
201803181041608   48.51
201803183011316 48.42
201803183101723   48.17
201803183033351 48.15
201803181051697   48.05
201803182101714   48.05
201803182071281 46.93
201803181081458   46.90
201803183071311   46.59
201803181061573   46.38
201803183051472   46.26
201803181021547   46.24
201803183061365   46.14
201803183051468   46.12
201803181051654   46.05
201803181061400   46.00
201803182091396   45.95
201803182061509   45.70
201803182021356 45.32
201803181051668 45.30
201803183071699 45.25
201803182031447 45.24
201803182031357 44.60
201803182061585 44.55
201803183021266 43.80
201803181041501 43.77
201803181071403 43.50
201803181031728 43.45
201803183041639 43.36
201803183041327   43.30
201803181021285   43.10
201803181071671 43.05
201803182021495   43.00
201803182031520   43.00
201803183091410   42.55
201803183071672   42.35
201803183031631 42.02
201803182041502   41.45
201803181041681 41.40
201803181091569   41.23
201803181052753 40.95
201803181031709   40.65
201803182011449   40.45
201803181081633 40.37
201803182071553 40.00
201803182101745   39.83
201803183071627   39.78
201803183011312 39.60
201803182032952   39.50
201803181011380   39.25
201803182071535   39.20
201803182011446 37.90
201803183093151   36.92
201803181041694 36.90
201803183071427 36.40
201803183071545   34.68
201803183021419 34.65
201803182101711 34.59
201803183021423   34.45
201803183021677   34.20
201803181061716   33.94
201803182061491   33.14
201803182091621   32.75
201803181091682 32.40
201803182101718 31.95
201803183091442   31.25
201803181031571 30.90
201803183031577 30.65
201803183081588 30.40
201803182101719 30.23
201803183021599 29.50
201803181081640   28.65
201803181031280 28.25
201803183051695 28.25
201803183071653   27.55
201803183051610 27.00
201803183091382   26.85
201803181061713 26.65
201803182101738 25.05
201803181091613   24.65
201803181031425 19.30
201803182041317 0.00
201803181061667   0.00
201803183091655 0.00


Класиране за прием в подготвителен клас за учебната 2018г. - 2019г.

Класирани - момичета
Стелиана Георгиева Стойчева
Мадлен Володя Тодорова
Ивайла Стойчева Колева
Елиза Цветелинова Симеонова
Анастасия Иво Стоилкова
Анна Антонова Пулийска
Стела Вельова Чачова
Катерина Виктор Минкова
Мартина Валентинова Петрова
Александра Добрин Тонева
Ирина Павлова Попова
Симона Даниелова Митева
Рая Пламенова Реджова
Нихал Мохарем Мехмед
Албена Иванова Шентова
Дея Василева Стоименова
Боряна Боянова Стоянова
Мария Владиславова Кръстева
Сиана Михайлова Митева
Беатрис Мариянова Матакиева
Калина Петрова Николова
Ралица Тихомирова Паскалева
Цветелина Михайлова Гончева
Мария Добромирова Георгиева
Дария Момчилова Русева
Ния Стоянова Стоянова
Лора Владимирова Иринкова
Сияна Александрова Бейдова
Дария Александрова Бейдова
Йоана Димитрова Глухарска
Сияна Събинова Георгиева
Ванеса Славчева Петрова
Йоана Иванова Донева
Катерина Павлова Рачева
Симона Светославова Хранкова
Надежда Николаева Комова
Дара Галинова Иванова
Деница Венциславова Кончева
Ева Красимирова Велинова
Александрина Мирославова Георгиева
Теодора Павлова Макавеева
Евгения Искренова Динева
Аделина Веселинова Георгиева
Ема Георгиева Иванова
Зорница Валентинова Вълчева
София Пламенова Параскевова
Габриела Валентинова Цанкова
Йоана Иванова Динчийска
Ника Андреева Ангелова
Исабел Николай Иванова
Радина Ангелова Петрова
Лилия Атанасова Атанасова
Венета Иванова Цомпова
Лилия Ясен Пейчевска
Андрея Десиславова Стефанова
Ивайла Петрова Стоилова
Матея Иванова Хубенова
Амая Пламенова Нанчева
Симона Светославова Генова
Моника Георгиева Илиева
Анна Кирилова Кирилова
Росица Петрова Радкова
Екатерина Василева Стойчева
Александра Атанасова Чанчева
Вероника Бисерова Игнатова
Марина Владимирова Велчева
Аделина Стоянова Петкова
Силвена Петрова Александрова
Кристияна Юлиянова Старкова
Филипа Георгиева Методиева
Кристина Георгиева Христова
Яна Николаева Цанова
Резерви - момичета
Елена Кавайес Господинова
Ирина Христова Йончева
Изабел Петрова Димитрова
Йоана Тихомирова Димитрова
Адриана Петрова Ангелова
Дария Дилянова Пейчева
Анастасия Христова Кунчева
Гинка Владимирова Димовска
Виктория Александрова Димитрова
Мари Франсоаз Естел Калом
Йоана Димитрова Лачкова
Йордана Йорданова Бенова
Класирани - момчета
Димитър Димитров Бонев
Ноа Николов Киров
Адриан Милен Караманлиев
Александър Георгиев Кудинев
Даниел Захариев Щърков
Теодор Методиев Лалов
Христо Бориславов Ангелов
Александър Великов Генчев
Константин Тихомиров Стоилов
Атанас Петров Наков
Дамян Велков Балабанов
Пламен Парашкевов Димитров
Камен Парашкевов Димитров
Мартин Христов Минчев
Атанас Стоянов Атанасов
Калин Антонов Драговски
Васил Живков Попов
Петър Мартинов Маринов
Димитър Владиславов Арнаудов
Виктор Миролюбов Цеков
Вито Петров Бочев
Владимир Владимиров Петров
Калоян Иванов Кънев
Мерт Еркан Шакир
Мартин Георгиев Трайков
Иван Георгиев Янчев
Симеон Яворов Наплатанов
Матей Радославов Георгиев
Александър Георгиев Георгиев
Калоян Венелинов Деспотов
Даниел Тодоров Дончев
Виктор Тодоров Дончев
Иван Стоянов Върляков
Борис Кирилов Иванов
Димитър Николаев Данов
Йордан Владимиров Петков
Калоян Цветелинов Драганов
Стефан Живков Станев
Михаил Емилов Саксанов
Андрей Петров Петров
Никола Данаилов Харитонов
Виктор Николаев Стоянов
Велин Деянов Иванчев
Борис Бойков Спасов
Нико Михаел Михайлов
Димитър Колев Миневски
Деян Момчилов Киров
Теодор Ненов Атанасов
Симон Михаилов Сотков
Симеон Константинов Делисивков
Огнян Добромиров Денчев
Борис Георгиев Кръстев
Константин Яворов Кръстев
Алекс Бойков Велев
Борис Валентинов Русев
Калоян Василев Апостолов
Захари Дианов Русев
Иван Христов Катранджиев
Константин Христов Димитров
Ростислав Бориславов Николов
Борис Емилов Симеонов
Филип Диан Македонски
Божидар Станимиров Златев
Николай Маргаритов Маргаритов
Кеворк Кеворк Берберян
Теодоси Николаев Николов
Андрей Станиславов Калинов
Николай Бориславов Толев
Иван Христов Щърбев
Алекс Миленов Дончев
Калоян Емилов Кафеджийски
Димитър Любомиров Пенков
Резерви - момчета
Виктор Светославов Нешев
Момчил Димитров Димитров
Никола Любослав Петров
Георги Емилов Манлиев
Кирил Стефанов Пецанов
Кристиян Мартинов Расийски
Калоян Димитров Дишлийски
Александър Василев Ценев
Самуил Калоян Касабов
Георги Василев Жеков
Симеон Иванов Стоянов
Емре Йълмаз Юмер