27 юни 2018 г.

Второ класиране за прием в подготвителен клас с изучаване на немски език през учебната 2018/2019 г.

Момичета
1. Симона Тонина Иванова
2. Теодора Симеонова Славеева
3. Маги Саркис Калустян
4. Инара Миленкова Илиева
5. Божидара Радославова Иванова
6.  Ная Бориславова Богданова
7. Ая Жансет Танер Аян
8. Михаела Тихомирова Георгиева
9.  Симона Станиславова Костова
10. Росица Стефанова Янкова
11. Мая Пеева Пеева
12. Николета Бориславова Станойкова
13. Катрин Атанас Балева

Момчета
1. Борис Симеонов Бошняков
2. Слав Светославов Грънчаров
3. Боян Боянов Цанков
4. Антон Антонов Гуглев
5. Валери Станиславов Зафиров
6. Вх. N 201803181041323
7. Мирослав Стоянов Манов
8. Валери Вихренов Славчев
9. Теодор Роберт Хамес
10. Теодор Даниелов Кабаков
11. Борис Стоянов Кънев
12. Георги Христов Георгиев
13. Симеон Мирославов Георгиев

Внимание! Приемът на учениците в подготвителен клас на училищата-партньори се извършва от самите училища, съгласно одобрени правила от Столична община. Към настоящия момент свободни места за прием в подготвителна група с изучаване на немски език към сдружението има само в 131 СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев".  
Одобрените на второ класиране деца се записват в сдружението след класирането им в училището-партньор, до 13.07.2018 г. вкл., от 08:30 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч. на адрес: бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. ІІ, офис 95, само в работни дни. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75. При записване, един от  родителите на детето подава заявление за членство по образец на сдружението, декларация по образец на сдружението и заплаща встъпителен членски внос в размер на 360 лв.