20 юни 2019 г.

Второ класиране за прием в подготвителен клас през учебната 2019/2020г.


Внимание! Приемът на учениците в подготвителен клас на училищата-партньори се извършва от ИСОДЗ и ПГУ, съгласно одобрени от Столична община критерии.

Одобрените на второ класиране за изучаване на немски език в извънкласна форма деца се записват до 28.06.2019 г., всеки работен ден от 08:30 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.  в офиса на сдружение „Фридрих Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 2, офис 80. При записване, един от родителите на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец и заплаща встъпителен членски внос в размер на 360 лв.

Момичета – второ класиране

НИЯ ЕВГЕНИЕВА СИМЕОНОВА
ЕЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА СТОЯНОВА
НАТАЛИЯ ИЛИЯНОВА КРЪСТЕВА
ЯНА АНГЕЛ СТОЯНОВА
СИМОНА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА
АЯ ГЕОРГИЕВА РИБАРСКА
ТЕЯ ЦВЕТОСЛАВОВА ЛАЛОВА
МАГДАЛЕНА СВЕТОЗАРОВА КОСЕВА
АЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
СТЕФАНИ МАРИНОВА ПЕНЧЕВА
ВИКТОРИЯ ИЛИЯНОВА НЕНОВА
ВЕНЦИСЛАВА РАДОСТИНОВА КОВАЧЕВА
КАРИНА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА
ЯНА ЗДРАВКОВА КУНЕВА
ВИКТОРИЯ ЕВГЕНИЕВА ГЕНЧОВА


Момчета – второ класиране

НИКОЛА ДИМИТРОВ ТОПУЗОВ
МИХАИЛ ДЕСИСЛАВОВ МИШЕВ
БОРИСЛАВ ИВОВ ПЕТКОВ
НИКОЛА НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ
БОРИС МАРИАНОВ СТАНЕВ
САМУИЛ БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ТЮРКЕДЖИЕВ
ДАНИЕЛ СТАНИСЛАВОВ ДИМОВ
МАРТИН АСПАРУХ МИГДИН
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЙОАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
ДАМЯН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
МАРТИН КРАСИМИРОВ СПАСОВ
БОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТЕФАНОВ