28 март 2020 г.

Външен прием за обучение в първи клас през учебната 2020/2021 год.


Сдружение “Фридрих Шилер” обявява прием в първи клас за учебна 2020/2021 год., с цел попълване на свободни места с изучаване на немски език в извънкласна форма.

В периода 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г., желаещите подават чрез изпращане на имейл адрес vania.petrova@schillerbg.org следните документи:
1. Заявление за кандидатстване за обучение на детето към сдружението и уведомление за обработка на лични данни – образец на заявлението можете да изтеглите тук, с текста на уведомлението може да се запознаете тук;
2. Копие от акт за раждане на детето.
След обработка на документите  ще Ви бъде върнат потвърждаващ отговор, че документите са приети и какъв е Вашия входящ номер.

Кандидатите за прием и обучение в първи клас към сдружението следва да се явят на:
- тест за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолозите на сдружението;
- изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.  
Датата на провеждането им се определя след записване на кандидатите и съобразно обстановката в страната, не по-рано от месец юни 2020 г., за което родителите на кандидатите се уведомяват по имейл и чрез обявление на сайта.
В деня на явяване на изпит на кандидата, родителят внася целево дарение, обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване и изпита по немски език, в размер на 40 лв. 

За обучение към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и изпита по немски език и са класирани за обучение в първи клас в училище-партньор.