13 март 2020 г.

Отлагане на тестово изследване за ПГ

Уважаеми родители, Съгласно Заповед № РД 09-606/09.03.2020г. на Министъра на образованието се забранява провеждането на всякакви организирани прояви и форми с ученици. Във връзка с това, усложнената обстановка и извънредните мерки, гласувани днес, тестовото изследване, предвидено за 22.03.2020 год. се отлага до момента, в който бъде възможно провеждането му. Часовете на изследването остават същите, но за конкретната дата ще Ви уведомим по имейл и с публикуване информация на сайта на сдружението.