1 април 2020 г.

Провеждане на прием в ПГ за учебната 2020/2021г.

Във връзка с извънредното положение в страната, се налага да бъдем гъвкави, като за тази цел тестовото изследване за прием на деца в подготвителна група за извънкласна форма на обучение по немски език в Сдружение "Фридрих Шилер", през учебната 2020/2021г., ще се проведе под онлайн форма.
Всеки родител най-късно до 03.04.2020 г. ще получи имейл с подробна информация за начин, дата и час на провеждане на изследването на предоставения ни контакт при записване.

Имейл за обратна връзка:  silvia.petkova@schillerbg.org; maya.petrova@schillerbg.org;