8 май 2020 г.

Класиране за прием в подготвителен клас през учебната 2020/2021г.


Внимание! Одобрените от сдружението деца, трябва да кандидатстват и да бъдат приети в някое от училищата партньори, отделно и независимо от кандидатстването в сдружението, за да е възможно включването им в извънкласна форма на изучаване на немски език. Приемът на учениците в подготвителен клас на училищата-партньори се извършва от ИСОДЗ и ПГУ, съгласно одобрени от Столична община критерии.
Одобрените за изучаване на немски език в извънкласна форма деца се записват от 15.06.2020 г. до 25.06.2020 г., всеки работен ден от 08:30 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.  в офиса на сдружение „Фридрих Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 2, офис 80. При записване, един от родителите на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец и заплаща встъпителен членски внос внос в размер на 360 лв.


Класиране - момичета
ЖАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
БИЛЯНА БОЯНОВА СТОЯНОВА
СИЯНА ДОБРОМИРОВА БРЕШКОВА
РОМИНА ЗЛАТОЗАРОВА ЗЛАТЕВА
ЕЛИКА-МАРИ ВАСИЛ АССА
АННА МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ГЕШЕВА
ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
ЛАЗАРИНА ПРЕСИЯН ДАНАИЛОВА
ЕЛЕНА ПЕРСИАН ПЪРВАНОВА
МАРИЯ ИЛЧЕВА ИЛИЕВА
ДАРА ТОДОР СТЕФАНОВА
НИКЕЯ СТРАШИМИРОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ТИХОМИРОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЦОНЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ДЕБОРА ДАНИЕЛ ВЕЛИЧКОВА
ИРЕН ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
ИЗАБЕЛА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА
АЛИЯ ЕРГИНОВА АЛИЕВА
НИКОЛ ВЛАДИМИРОВА ТОМОВА
ТЕАНА ЙОАН НИКОЛОВА
АНГЕЛА СИДЕР ЕВТИМОВА
КАЛИНА КИРИЛОВА ЯНЧЕВА
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА БОШОВА
НЕЛИ СТОЯНОВА АТАНАСОВА
ТЕА АЛПЕР АЛЕЙТИН
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
БЕЛОСЛАВА СЪБИНОВА ГЕОРГИЕВА
РАДИНА ЛЮБОСЛАВ ПЕТРОВА
ЯНА ЕМИЛИЯНОВА ГРОЗДАНОВА
МИЛА АНТОНОВА НИКОЛОВА
ВАЛЕРИЯ ЯНАКИЕВА КЕХАЙОВА
ДОРИНА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛЕВА
КАРИНА ЛЪЧЕЗАР МАНОВА
ГАБРИЕЛА ЖИВКОВА ЖЕЛЕВА
МИРА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА
СИЯНА АНТОНОВА ЖЕЛЕВА
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
РОСИЦА ИВАЙЛОВА ДИМОВА
МАГДАЛЕНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА
ТИАНА БЕЛЯНОВА БЕЛЧЕВА
СИЯНА МОМЧИЛОВА РУСЕВА
ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА КИРИЛОВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
ЯНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
СОФИЯ ИВАЙЛОВА КИРОВА
ДЕНИЦА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
ЕМА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
ИРИНА ИВАНОВА ГИНЧЕВА
КАРИНА ГЕОРГИЕВА БОБЕВА
БЕЛОСЛАВА АНТОНОВА РАФАИЛОВА
НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА ДАРАКЧИЕВА
АННА ИВАЙЛОВА МИРОНОВА
АНТОАНА ТОНИЕВА АТАНАСОВА
СТЕФАНИ ВЕСЕЛИНОВА ЛЮБОМИРОВА
КАРИНА ХРИСТОВА МИНЧЕВА
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
ВЕСИАНА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
ВЕНЕТА БОРИСЛАВОВА ТОЛЕВА
ЕЛЕНА ЙОСИФОВА СЕРАФИМОВА
КАЛИНА СВЕТОСЛАВОВА АНЕВА
АНАСТАСИЯ ЯВОРОВА КОСТОВА
ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ДОНКОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЛАЧКОВА
КРАСИМИРА ЕМИЛОВА ПЕТКОВА
ДАЛИЯ ПЕТРОВА СЛАВОВА

Резерви - Момичета
НИКОЛ ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ЕМА ИВАЙЛОВА КОЖУХАРОВА
АНИ ИВАНОВА СТАНКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
СТЕФАНИЯ СТЕФАНОВА КАРАМАНОЛЕВА
ЕВА ЙОРДАНОВА ГИНЕВА
КАТРИН МИХАИЛ ГЬОШКОВА
КАЛИНА СТОЯНОВА ВАРДАРОВА
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГАДЖЕВА
МАРИЕЛА МАРТИНОВА АТАНАСОВА
ИЗАБЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
МАРИНА ВИКТОРОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА КОЛЕВА
СТЕФАНИЯ ТРАЙЧЕВА ТРАЯНОВА
ЛОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА


Класиране - момчета
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
ТЕОДОР ИВАЙЛОВ ЙОСИФОВ
ВИКТОР АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ САРИЕВ
МАРТИН МИШЕВ МИШЕВ
ВИКТОР ГЕОРГИЕВ КУДИНЕВ
ФИЛИП БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ
ВЕЛИСЛАВ БОЙКОВ КЕХАЙОВ
ДАВИД АНТОНОВ АСЕНОВ
КРИСТИАН ЙОВОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ЯСЕН ПЕТРОВ ДАНИН
ХРИСТО ИЛЧЕВ ИЛИЕВ
ДЕНИСЛАВ ДАНИЕЛОВ ВЪЛЕВ
МИЛЕН СТОЙЧЕВ КИСКИНОВ
НИКОЛА МИЛЕНОВ ШУМАНОВ
КУБРАТ КАЛИН ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ АНГЕЛОВ
КРИСТИЯН ХРИСТОВ КОШЕВ
МАТЕЙ ЦВЕТЕЛИНОВ МАЛИНОВ
ЯСЕН ИВАЙЛО СТОЯНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
КАМЕН ИВАЙЛО СТОЯНОВ
АНДРЕЙ АНГЕЛОВ ШОПОВ
НИКОЛА ДАНИЕЛОВ АНТОНОВ
АЛЕКСАНДЪР ЯСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВИКТОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ТОМА АТАНАСОВ АНГОВ
ДЕНИС БЕЙДЖАНОВ АРИФОВ
КРИСТИАН АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ
ДИМИТЪР АНТОНОВ ТОНЕВ
ЛЮБОМИР АНТОНОВ ТОНЕВ
ДАВИД КАМЕНОВ ПЕТРОВ
БОРИС НИКОЛАЕВ ГЕНАДИЕВ
КАЛОЯН МИХАЙЛОВ ТОШЕВ
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
БОРИС МИРОСЛАВОВ ЙОСИФОВ
АНДРЕЙ ВЕЛИНОВ АНДРЕЕВ
ВИКТОР НЕДЯЛКОВ ДОБРЕВ
АНТОН СТАНИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ САРДЖЕВ
ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ХРИСТОВ
КАМЕН МИЛКОВ ТОТЕВСКИ
БОРИС АНАТОЛИЕВ ЯНКОВ
ЕМАНУИЛ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ДЕЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ СТАНИСЛАВОВ ПАНЧЕВ
ВИКТОР АНГЕЛОВ АНДОНОВ
ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ НИНОВ
МИРОСЛАВ ЧАВДАРОВ МУТАФЧИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ БОЙДЕВ
ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ НАЙДЕНОВ
СИМЕОН ИВАЙЛОВ КИРИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
ФИЛИП МИЛЕНОВ КОЙЧЕВ
ГЕОРГИ САВКОВ АВРАМОВ
ИВАН КЪНЧЕВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕН ПАВЛОВ СТОЯНОВ
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВ СТОЯНОВ
ФИЛИП ЯВОРОВ АТАНАСОВ
КАЛИН АЛЕКСАНДРОВ МИХОВ
МАКСИМ ПЛАМЕНОВ ВЪЛКОВ
ФИЛИП ИВАНОВ УШЕВ
ДАНИЕЛ ИВАНОВ УШЕВ
СТЕЛИАН ИВАНОВ МАРИНОВ
ДАНИЕЛ ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ
ЛЮБОМИР КИРИЛ СТАВРЕВ
ТЕОДОР СТЕФАН МАРИНОВ
ФИЛИП ЯН ШУЛТЕ
ЕНИСЕЙ МАРИН ПЕТРОВ
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ
ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

Резерви момчета

НИКОЛА ДИМИТРОВ БОЖКОВ
ВЕЛИСЛАВ МАРИАН ГРЪНЧЕВ
МАРТИН КАЛОЯНОВ СТАМАТОВ
НАУМ ВЛАДИМИРОВ КЮЛХАНОВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ ГИНЕВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ИВАН АНДРЕЕВ ЯНКУЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЙОВЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ СТЕФАНОВ
ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ ИВАНОВ
ТЕОДОР ТИХОМИРОВ ДИДИЛЕЦОВ
ТЕОДОР БОЖИДАРОВ ИВАНОВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
БОРИС СТАНИСЛАВОВ БЕНОВ
Резултати от тестово изследване за прием в подготвителен клас през учебната 2020/2021г.

вх.№
резултат
108
82,08
109
69,78
110
74,33
111
73,25
112
93
113
77,39
114
81,55
115
83,21
116
80,71
117
62,95
118
63,38
119
73,43
120
68,84
121
74,38
122
67,81
123
83,3
124
72,43
125
87,59
126
68,38
127
71,72
128
66,45
129
77,13
130
48,53
131
77,8
132
56,58
133
50,63
134
41,72
135
63,58
136
66,15
137
37,65
138
63,58
139
65,46
140
66,43
141
81,05
142
66,21
143
77
144
72,64
145
63,25
146
73,05
147
46,43
148
72,06
149
63,58
150
71,22
151
67,16
152
83,7
153
63,71
154
84,83
155
61,33
156
82,67
157
70,05
158
27,55
159
64,8
160
56,22
161
29,6
162
87,13
163
75,17
164
73,25
165
75,58
166
68,91
167
36,75
168
72,05
169
76,3
170
77,8
171
65,35
172
72,66
173
73,38
174
42,72
175
92,5
176
63,2
177
68,05
178
79,8
179
55,74
180
73,8
181
62,8
182
85,3
183
61,71
184
37,74
185
77,63
186
55,9
187
73,84
188
73,64
189
85,8
190
71,48
191
90,8
192
77,05
193
46,35
194
46,3
195
67,88
196
43,89
197
56,75
198
75,38
199
82,5
200
58,55
201
52,24
202
45,21
203
78,5
204
86,38
205
40,3
206
75,63
207
59,72
208
91,34
209
86,5
210
76,54
211
41,53
212
71,4
213
43,38
214
41,7
215
83,5
216
62,04
217
81,8
218
83,8
219
78,33
220
81,35
221
33,94
222
75,39
223
36,05
224
79,13
225
77,39
226
88,63
227
60,88
228
27,83
229
84,3
230
94,5
231
56,77
232
73,97
233
73,3
234
82,25
235
76,71
236
48,95
237
40,15
238
72,05
239
62,22
240
68,47
241
43,89
242
44,8
243
77,05
244
78,71
245
43,51
246
48,85
247
72,13
248
66,46
249
33,2
250
94,5
251
77,05
252
76,22
253
64,1
254
77,71
255
41,23
256
27,62
257
76
258
59,58
259
85,55
260
84,84
261
79,05
262
77,17
263
76,83
264
83,53
265
60,88
266
51,55
267
73,45
268
77,8
269
75,84
270
44,17
271
72,3
272
70,63
273
32,71
274
49,05
275
70,13
276
73,63
277
68,51
278
79,8
279
78,5
280
64,41
281
78,13
282
59,7
283
69,62
284
81,8
285
71,24
286
47,57
287
86
288
82,05
289
34,01
290
59,47
291
49,2
292
49,87
293
78,38
294
83,3
295
67,82
296
73,14
297
81,91
298
77,7
299
83
300
37,82
301
54,1
302
64,06
303
87,38
304
73,47
305
49,95
307
54,65
308
62,03
309
71,89
310
64,05
311
65
312
52,92
313
73,39
314
66,2
315
73,96
316
50,95
317
87
318
53,35
319
44,9
320
75,88
321
78,8
322
98
323
71,8
324
75,05
325
77,65
326
59,36
327
90,13
328
59,97
329
59,81
330
65,2
331
46,35
332
66,82
333
72,78
334
64,5
335
60,47
336
79,13
337
68,75
338
80,3
339
72,08
340
59,3
341
73,3
342
89,8
343
76,41
344
62,97
345
66,04
346
71,92
347
78,38
348
12,4
349
74,83
350
78,92
351
38,21
352
62,69
353
60,55
354
65,65
355
62,1
356
69,47
357
73,8
358
72,72
359
68,11
360
56,95
361
59,47
362
62,65
363
72,71
364
73,39
365
71,55
366
65,47
367
44,26
368
33,15
369
56,55
370
64,95
371
78,05
372
46,37
373
28,95
374
71,25
375
87,05
376
49,4
377
46,17
378
68,8
379
69,25
380
53,35
381
84,63
382
65,64
383
82,13
384
29,47
385
28,05
386
68,71
387
44,51
388
74,13
389
37,55
390
59,65
391
69,84
392
51,45
393
72,55
394
70,25
395
88,74
396
75,03
397
36,65
398
68,77
399
64
400
67,41
401
60,18
402
43,89
403
62,05
404
73,13
405
70,38
406
40,35
407
54,93
408
83,83
409
65,17
410
59,95
411
45,82
412
97
413
28,12
414
76,88
415
73,15
416
70,97
417
88
418
74,72
419
82,47
420
75,96
421
55,88
422
74,47
423
89,5
424
72,05
425
67,88
427
57,85
428
63,53