25 юни 2020 г.

Второ класиране за прием в подготвителен клас през учебната 2020/2021г.

Момичета:
1. ДАРИЯ ГЕОРГИЕВА УРУМОВА - близнак
2. СТЕЛА ИВАНОВА ПЕЕВА
3. ЕММА ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВА
4. АЛЕКСАНДРИНА КАЛИНА ТОМОВА ВЕСЕТРЛУНД
5. ЕЛОРА СЕРАФИМОВА АЛЕКСИЕВА
6. НИКОЛ СТАНИМИРОВА ПЕТРОВА
7. ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦВЕТКОВА
8. ИРА ИВАЙЛОВА АНДОНОВА
9. АЛИНА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКА
10. ДИАНА ДИМИТРОВА ЛАЗОВА


Момчета:
1. НИКО ТОНИСЛАВ ХРИСТОВ
2. БОРИС ГЕОРГИЕВ УРУМОВ
3. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
4. БОРИС РУМЕНОВ ИГНАТОВ
5. АНДРЕЙ КАЛОЯНОВ ТОПАЛОВ
6. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ДЖАРКЪЛОВ
7. ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ПОПОВ
8. МАРТИН ЯВОРОВ ИВАНОВ
9. КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ МИНЧЕВ
10. САМУИЛ СТЕФАНОВ АРНАУДОВОдобрените след второ класиране за изучаване на немски език в извънкласна форма деца се записват от 29.06.2020 г. до 03.07.2020 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.  в офиса на сдружение „Фридрих Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт”, ет. 2, офис 80. При записване, един от родителите на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението, в едно с декларация по образец и заплаща встъпителен членски внос внос в размер на 360 лв. Моля, родителите да представят и входящ номер от записване в съответното училище-партньор на сдружение "Фридирих Шилер".