3 септември 2020 г.

Родителските срещи за предучилищен клас, 1ви клас и 5 клас

Родителските срещи за предучилищен клас, 1ви клас и 5 клас, ще се проведат както следва:

на 08.09.2020 год. в 131 СУ "К. А. Тимирязев":

- 17:30 ч. за предучилищните класове с изучаване на немски език

- 18:00 ч. за всички първи класове


на 09.09.2020 год. в 55 СУ "Петко Каравелов":

- 18:00 ч. за предучилищните класове в малката сграда на 55 СУ

- 18:00 ч. за първи клас в голямата сграда на 55 СУ

- родителска среща за V клас ще се провежда онлайн


на 10.09.2020 год . в 145 ОУ "Симеон Радев"

- 17:30 ч. за предучилищен, първи и пети клас


Родителските срещи ще се проведат в класните стаи на децата. Ще бъдат представени както класните ръководители, така и преподавателите по немски език.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XII клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение