3 септември 2020 г.

Родителските срещи за предучилищен клас, 1ви клас и 5 клас

Родителските срещи за предучилищен клас, 1ви клас и 5 клас, ще се проведат както следва:

на 08.09.2020 год. в 131 СУ "К. А. Тимирязев":

- 17:30 ч. за предучилищните класове с изучаване на немски език

- 18:00 ч. за всички първи класове


на 09.09.2020 год. в 55 СУ "Петко Каравелов":

- 18:00 ч. за предучилищните класове в малката сграда на 55 СУ

- 18:00 ч. за първи клас в голямата сграда на 55 СУ

- родителска среща за V клас ще се провежда онлайн


на 10.09.2020 год . в 145 ОУ "Симеон Радев"

- 17:30 ч. за предучилищен, първи и пети клас


Родителските срещи ще се проведат в класните стаи на децата. Ще бъдат представени както класните ръководители, така и преподавателите по немски език.