3 март 2022 г.

Външен прием за обучениe в 1-ви клас за учебната 2022/2023


    Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства за външен прием в първи клас с обучение по немски език по програмата на сдружението, подава следните документи:

1. Заявление за кандидатстване, в едно с декларация за запознаване и приемане на условията на сдружението по приема на деца, по образец на сдружението;

2. Копие на Акт за раждане на детето;

3. Декларация за съгласие на обработка на лични данни по образец на сдружението;

4. Целево дарение в размер на 40 лв., обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, платено на място или по банков път;

         Свали образец назаявлението в едно с декларациите от тук

Запознай се с уведомление за поверително третиране на лични данни от тук


Документи се подават в периода 11.04.2022 г. до 11.05.2022 г., в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната, по електронен път на адрес  schiller@schillerbg.org или на място на адрес гр. София, бул. „Александър Малинов" № 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет.ІІ, офис 95 , от 08:30 ч. до 13:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. Входът за офисите е от задната страна на сградата.  Тел. за информация: 02/483 36 75. 


Децата, за които е заявено желание да кандидатстват, се явяват в периода от 16.05.2022 г. до 20.05.2022 г. , на насрочените:

- тест за училищна готовност, който се провежда от психолозите на сдружението;

- изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.   


За обучение към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и имат оценка от изпита по немски език минимум (Добър) 4. Родителите се уведомяват за резултите на детето чрез имейл, а на сайта се публикува списък на одобрените за записване деца. Одобрените кандидати се записват при условие, че са класирани през ИСОДЗ ПГУ и І клас за обучение в първи клас в училище-партньор /55 СУ „Петко Каравелов”; 145 ОУ „Симеон Радев” и 131 СУ „К. А. Тимирязев”/